Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Teknologisk ERFA


På Vejlefjord Rehabilitering har vi et teknologiudvalg, der udvælger nyt udstyr til brug i rehabiliteringen af borgere med hjerneskade. I vores samarbejde med andre sygehus og specialiserede rehabiliteringscentre har vi erfaret at der er stor interesse for teknologien og mange har et teknologiudvalg. Vi kunne godt tænke os at invitere til en dialog omkring teknologi, og drage erfaringer ved at oprette en Teknologisk ERFA gruppe.

Formål
Gruppens primære formål er at sikre kvalificeret og koordineret proces omkring afsøgning, afprøvning, anskaffelse og implementering af ny teknologi. Desuden prioriteres videndeling om allerede implementerede teknologier.

Deltagelse
EFRA gruppen ønskes sammensat af teknologiansvarlige repræsentanter fra landets førende neurologiske rehabiliteringsafsnit på tværs af sektorer og rehabiliteringsfaser.

Engagement
Det er essentielt for gruppens formål at de enkelte repræsentanter deler teknologisk erfaring fra egen organisation med samarbejdspartnere i gruppen.

Udbytte
Der forventes, at vi med ERFA gruppens samarbejde i fællesskab kan skabe bedre implementering af den rette teknologi og derigennem højne den teknologiske kvalitet og sammenhæng i rehabiliteringsforløb på tværs af sektorer og rehabiliteringsfaser.

Tidsramme
Målet er 2 årlige møder henholdsvis forår og efterår. Vi planlægger af afholde møderne skiftevis på de respektive arbejdspladser

Invitation
Vejlefjord Rehabilitering ønsker at invitere repræsentanter fra alle fase II sygehuse til møde

Torsdag den 4. april kl.14.30

Vi starter med en præsentationsrunde og forventninger til gruppen, efterfulgt af en rundvisning med teknologisk fokus. Vi fortsætter med en dialog omkring gruppens rammer og forventninger.Vi afslutter med et let måltid kl.17.30

ERFA gruppe
En mindre gruppering, hvori man samles omkring en fælles faglig interesse, med det formål at udvikle sig fagligt gennem erfaringsudveksling og videndeling.

Baggrund og formål
De teknologiske muligheder indenfor neurologisk rehabilitering bliver flere og flere og sætter større og større krav til brugeren. Gruppen har til formål at skabe debat, erfaringsudveksle og samarbejde omkring afsøgning, afprøvning og implementering af ny teknologi i neurologisk rehabiliteringsregi.

Ved brug for yderligere information om gruppen, kan Faglig leder og Fysioterapeut, Carsten Jensen Bugtrup Kraft kontaktes på cabj@vejlefjord.dk

Download invitation

Tilmeld til ERFA gruppe