Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

HOT


Vores kursus i HOT henvender sig til lærere, speciallærere, psykologer, talepædagoger og andre, der arbejder med børn med hukommelses- og opmærksomhedsvanskeligheder.

Formålet med kurset er, at deltagerne opnår:

  • viden om baggrunden for HOT-materialet
  • praktisk erfaring med brug af HOT
  • viden om og erfaring med tilpasning af HOT-materialet til det enkelte barn.

Indhold 

Kursets varighed er 1 dag. Der veksles mellem oplæg og øvelser, og kurset indeholder:

  • kort om teori omkring opmærksomhed og hukommelse
  • Hidtidige afprøvninger af HOT internationalt plan
  • Gennemgang af et træningsforløb
  • Pararbejde omkring en træningsuge – vejledning under vejs
  • Hvordan HOT kan tilpasses det enkelte barn
  • Tips omkring arbejdet med HOT

Det forudsættes, at arbejdspladsen medbringer et passende antal HOT-kufferter. Kursisterne vil få det viste ekstra materiale med hjem.