Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
visitationen@vejlefjord.dk

Pårørendedag den 24. april 2020


Program for den 24. april

08.30-09.00:
Ankomst og morgenbrød
09.00- 09.15:
Velkomst og præsentation af dagens program, formål og lidt om rehabilitering og præsentation
af arbejdsark
09.15-10.30:
Hjernens opbygning og funktion
10.30-10.45:
Pause
10.45-12.30:
Hjernens opbygning og funktion fortsat
12.30-13.30:
Frokost
13.30-14.00:
At være pårørende til et menneske med hjerneskade
14.00-14.30:
Udveksling af erfaringer pårørende imellem
14.30-14.45:
Pause
14.45-15.45:
Udveksling af erfaringer pårørende imellem fortsat
15.45-16.00: afrunding af dagen

Ret til ændringer forbeholdes

 

Download program  Pårørendedag 24. april