Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Sprog og sprogforstyrrelser


Sprog og sprogforstyrrelser – et mødested mellem logopædien og neuropsykologien.

Formål:

Dagen vil introducere centrale begreber fra de to fagdiscipliners forståelse af sprog og sprogforstyrrelse med særligt fokus på, hvordan de to discipliner tilsammen kan skabe et helhedsorienteret syn på børns kommunikation og sprog.

Undervisningsform:

Formiddag v. børneneuropsykolog Helle Kjærgård:

Sprog spiller en central rolle i børns læring og udvikling. Omdrejningspunktet bliver at se sprogs rolle i forhold til:

– Intelligens

– Kommunikation

– Social udvikling

Drøftelse af hvordan sprog indgår i den neuropsykologiske testning, og eksempler på hvilke test, der kan bidrage til at forstå børns sprog.

Eftermiddag v. logopæd Dorthe Hansen:

Med udgangspunkt i en konkret case introduceres til de logopædiske principper i forhold til udredning af børn med komplekse vanskeligheder. Herunder introduceres de sproglige og talemæssige elementer som logopæden typisk vil have fokus på. Der vil blive relateret til relevant testmateriale.

Praktisk information:

Dato: mandag den 25. marts 2019, kl. 9:00 -16:00

Pris: 1850 kr. ekskl. moms, inklusiv forplejning

Varighed: 6 undervisningstimer

Tilmelding: senest den 15. marts 2019, tilmelding er bindende efter sidste tilmeldingsfrist.

Undervisere: børneneuropsykolog Helle Kjærgård og audiologopæd, Ph.d. Dorthe Hansen

Tilmeld dig sprog og sprogforstyrrelser her

Download Invitation