Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Pårørendedage


Vejlefjord Rehabilitering tilbyder temadage, kurser, konferencer og undervisning til såvel fagfolk som pårørende til patienter med hjerneskade.

Vi tilrettelægger gerne temadag til på forespørgsel fra kommuner og andre faggrupper. I er velkommen til at rette henvendelse til bivi@vejlefjord.dk.

Vejlefjord Rehabiliteringscenter afholder flere gange årligt temadag for pårørende.

Formålet med temadagen er, at de pårørende opnår viden om følger efter hjerneskade og gennem samvær med ligestillede får mulighed for erfaringsudveksling.

Viden om synlige og usynlige følgevirkninger efter en hjerneskade samt “vejen videre” som pårørende til en person med erhvervet hjerneskade.
Dagen vil veksle mellem undervisning, oplæg, dialog og erfaringsudveksling.
Temadagen ledes af et tværfaglige team, og Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen er også repræsenteret.

Hvem kan deltage

Temadagen henvender sig til de nærmeste pårørende til patienter, som er, eller har været på behandlingsophold hos Vejlefjord Rehabilitering.
Såfremt der herudover er ledige pladser er der mulighed for at andre kan deltage.

Næste pårørendedag er fredag den 27. september 2019, tilmelding til wir@vejlefjord.dk.