Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Kurser


Uge 11 er den internationale hjerneuge, hvor der sættes fokus på hjernen, hjerneforskning og hjernesygdomme.

På Vejlefjord Rehabilitering markeres Hjerneugen ved en række arrangementer for fagpersoner, patienter og beboere.