Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

G/F.O.T.T. kursus


I grundkurset i Facial-Oral Tract Therapy indgår teoretiske og praktiske aspekter, deltagernes egne erfaringer og supervision af undersøgelse og behandling af neurologiske patienter.

  • • Anatomi og fysiologi omkring ansigt, mund og svælg
  • Normal holdning og bevægelse, baseret på Bobath-konceptet
  • Typiske bevægelsesproblemer hos hjerneskadede patienter og deres indvirkning på ansigt mund og svælg
  • Undersøgelse af ansigt, mund og svælg
  • Behandling af problemer med at spise og drikke; mundhygiejne; non-verbal kommunikation samt åndedræt, stemme og artikulation

Kursusdeltagerne skal være fortrolige med at forfl ytte en patient fra f.eks. kørestol til behandlingsbriks.
Som noget nyt får hver kursist personlig adgang til e-læringsmateriale til at støtte sin videre læring og arbejde med F.O.T.T.

Formål

Er at give dig teoretisk viden om og praktiske færdigheder i at bruge F.O.T.T. (Facial Oral Tract Therapy) som behandlingsmetode over for patienter/borgere med erhvervet hjerneskade, der har problemer med at synke, drikke,
spise, tale samt åndedrætsbesvær. Kurset er et tværfagligt grundkursus og er baseret på Coombes-Konceptet (F.O.T.T.).

Målgruppe

  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Sygeplejersker
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Talepædagoger

Datoer:

20. – 24. juni 2022

Undervisere:

Annette Kjærsgaard –
F.O.T.T. instruktør siden 2001, Ergoterapeutisk specialist med PhD inden for dysfagi med mere end 30 års erfaring inden for rehabilitering af mennesker med hjerneskader.

Jim Jensen – F.O.T.T. instruktør siden 2004, Ergoterapeut med master i rehabilitering og afdelingsleder Neurocenter Østerskoven

Pris:

12.600,- kr.

Prisen dækker undervisning og forplejning under kurset samt efterfølgende personlig adgang til e-læringsmateriale til at støtte sin videre læring og arbejde med F.O.T.T. Tilmeldingsfrist: 20. maj 2022

Tilmeld dig her