Datoer 2. oktober 2023
Pris 1.800,- kr.
Tilmeldingsfrist 12. september

Målgruppe: Kurset henvender sig til fagpersoner, der arbejder med mennesker (uanset alder) med neurologiske og/eller neuropsykologiske vanskeligheder.

Formål og indhold: Vi skal med udgangspunkt i neuropædgogikkens fundament og viden om de kognitive domæner, fordybe os i neuropædagogiske indsatsområder og strategier og i fællesskab reflekterer over den neuropædagogiske praksis. Neuroanatomi er et tema der kun berøres let denne dag.
I neuropædagogisk praksis, anskuer vi hjernen, som meget mere end blot et organ. Hjernens fulde kapacitet kommer til udtryk i samspil ml. krop, hjerne og omgivelser. Et fokus der vil være gennemgående på kursusdagen.
Neuropædagogik kan med fordel anskues som en forståelsesramme, for der er ikke tale om én måde, men mange fremgangsmåder.
Målet er at give det enkelte menneske så optimale Udviklings-, Lærings- og Livsvilkår som muligt.
Men hvordan gør man det? Det skal vi sammen blive klogere på, og dette helt ned på hands on niveau, så du går derfra og føler dig rustet til at arbejde med og udvikle neuropædagogiske indsatser og strategier i samarbejde med det menneske, som strategierne er tiltænkt.
Dagen tager et teoretisk afsæt, men hele tiden med reference til konkret praksis, dette bl.a. ud fra casearbejde og jeres praksis erfaringer.

Dagens program indeholder bl.a. følgende overskrifter:
• Hvad er neuropædagogik for Dig?/hvad forstår du ved neuropædagogik
• Menneskesyn og tilgang
• Kort og godt om hjernen
• Neuropsykologi
• Definition af neuropædagogik
• Case arbejde og erfaringsudveksling

Underviser: Malene Arendt Eriksen, Neuropædagogisk konsulent med en bachelor i ergoterapi og en kandidat i pædagogisk psykologi. Praksiserfaring indenfor neurorehabilitering, samt social og specialundervisningsområdet bl.a. VISO-specialist.