Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Pårørendedag den 25. september 2020


Program for den 25. september

08.30-09.00:
Ankomst og morgenbrød
09.00- 09.15:
Velkomst og præsentation af dagens program, formål og lidt om rehabilitering og præsentation
af arbejdsark
09.15-10.30:
Hjernens opbygning og funktion
10.30-10.45:
Pause
10.45-12.30:
Hjernens opbygning og funktion fortsat
12.30-13.30:
Frokost
13.30-14.00:
At være pårørende til et menneske med hjerneskade
14.00-14.30:
Udveksling af erfaringer pårørende imellem
14.30-14.45:
Pause
14.45-15.45:
Udveksling af erfaringer pårørende imellem fortsat
15.45-16.00: afrunding af dagen

Ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding klik her

Vi følger de til enhver tid gældende retningslinjer vedr. Covid-19, og har taget de nødvendige forbehold i forhold til antal deltagere, pladsforhold, hygiejne og forplejning.