Datoer 2. november 2023
Pris 450,- kr.
Tilmeldingsfrist 24. oktober

Oplæg: Med udgangspunkt i klinisk erfaring og et teoretisk afsæt, vil vi komme ind omkring følgende områder:
• Fordomme og menneskesyn.
• Definitionen og udviklingen gennem tiden.
• Former for selvskade, herunder med fokus på den online og digitale selvskade.
• Årsager og udvikling af den selvskadende adfærd hos den enkelte.
• Hvordan hjælper man mennesker med selvskadende adfærd?
• Hvordan inddrager man personens perspektiv?
• Oplægget er bygget op omkring cases, og deltagerne må også gerne bringe egne cases i spil.

Målgruppe: Alle, der er interesseret i viden om selvskadende adfærd.

Oplægsholder: Neuropædagogisk konsulent Cindie Schmidt

Varighed: 2 timer. Oplægget kan også målrettes til en personalegruppe med efterfølgende supervision og evt. opfølgning. Dette tilpasses efter nærmere aftale.

Oplægget foregår i Fjordstuen på Hotel Vejlefjord og der vil være kaffe, the og vand under oplægget.

Der vil blive taget billeder ved arrangementet, som kan blive brugt som PR på vores
Facebook, Instagram og LinkedIn siden.