Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Søvnvanskeligheder hos børn og unge


Med særlig fokus på børn og unge med komplekse vanskeligheder

v/specialeansvarlig overlæge, Ph.d., klinisk lektor
Allan Hvolby og Cand. psych. Danielle Dahlhus

Mandag den 31. januar 2022 inviterer Vejlefjord Rehabilitering, psykologer der arbejder med børn, til en spændende kursusdag om søvnproblemer hos børn og unge.

Allan Hvolby vil i sit oplæg komme ind på søvnens mekanik og betydning. Hvad er det, der sker når vi sover? Hvad er konsekvensen af for lidt/dårlig søvn? Hvordan er søvnen hos børn og unge med neuroforstyrrelser? Kan søvnproblemer (og evt. hvordan) afhjælpes med brug af medicin?

Danielle Dahlhus vil belyse, hvordan søvnhygiejne effektivt kan være med til at behandle disse søvnproblemer. Derudover præsenterer hun viden og forskellige strategier fra både kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi, som også anvendes til at behandle særligt tankemylder og angst forbundet med søvn.

I oplægget introducerer hun dermed konkrete strategier og redskaber, der både i forskning og klinisk praksis har vist sig effektive ift. at reducere søvnproblemer. Oplægget vil kunne anvendes bredt – også i forhold til børn og unge med komplekse vanskeligheder

Der søges om forhåndsgodkendelse af kurset ved Dansk Psykologforening, hvorfor kurset er rettet mod psykologer og andre akademikere.

Dato: Mandag, den 31. januar 2022

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 16.00

Pris: 1750,- pr. pers. inkl. forplejning.

Tilmelding og afmeldingsfrist: Fredag, den 7. januar 2022

Sted: Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby

Målgruppe: Psykologer

Tilmelding til kursus