Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Temadag om Børn og Unge med Postcommotiosyndrom


Vejlefjord Rehabilitering inviterer, for fjerde år i træk, landets hjerneskadekoordinatorer, PPR medarbejdere, socialrådgivere, specialskoler og andre relevante fagpersoner til en spændende faglig dag, med mulighed for at netværke og vidensdele med kolleger fra andre kommuner og regioner.

Overskriften på årets konference er Børn og unge med postcommotiosyndrom. Vi har inviteret et stærkt fagligt hold fra Center for Hjernerystelse til til at tage os igennem diagnostisering, symptomer, behandlingsimplikationer samt måleinstrumenter og håndtering og behandling.

Socialstyrelsen kommer og præsenterer Vidensbasen og hvilke informationer man kan finde på området her. Dagen sluttes af med en ung mands fortælling om sit forløb sammen med fysioterapeut fra botilbuddet Ny Fjordbo.

Vi glæder os til at invitere til en forhåbentlig inspirerende og tværfaglig temadag på Vejlefjord. Vejlefjord Rehabilitering følger de til enhver tid gældende retningslinjer vedr. Covid-19, og har taget de nødvendige forbehold i forhold til antal deltagere, pladsforhold, hygiejne og forplejning.

Dato: Mandag, den 25. oktober

Tidspunkt: 08.30-15.30

Pris: 775.- pr. pers

Tilmelding og afmeldingsfrist: Fredag, den 15. oktober

Sted: Hotel Vejlefj ord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby

Program 2021

08.30-09.00
Ankomst og registrering

09.00-09.15
Velkomst ved Birgitte Vikne, Markedschef

09.15-10.30
Baggrund, hjernen og Evidens ved Hana Mala, cand. psyk.,ph.d., lektor i neuropsykologi

Forskel i diagnosticering, forekomst af symptomer, behandlingsimplikationer, opdelt på børn under 9 år og børn 10-18 år

Hjerne i udviklingsperspektiv 0-18 år og hjerneforandringer ved hjernerystelse Risikofaktorer for langvarige følgevirkninger hos børn

10.30-10.45
Formiddagskaffe

10.45-11.45
Behandling og tværfagligt perspektiv v. Johanna sjoblom, aut. psykolog og Henriette Henriksen, fysioterapeut

Case-baseret oplæg, opdelt på børn under 9 år og børn 10-18 år, som inkluderer gennemgang af det kliniske interview, behandlingsstrategi, inddragelse af barnet, familie, skole og fritid, tilbagevenden til hverdagsaktiviteter.

Diskussion ift. måleinstrumenter, neuropsykologisk og fysioterapeutisk.

Tværfaglig tilgang – håndtering og behandling af barnets problematikker ud fra symptomerne med tværfagligt perspektiv, neuropsykologisk og fysioterapeutisk.

11.45-12.45
Frokost

12.45-14.15
Behandling og tværfagligt perspektiv v.

Johanna Sjoblom, aut. psykolog og Henriette Henriksen, fysioterapeut fortsat

14.15-14.30
Eftermiddagskaffe

14.30-15.00
Socialstyrelsens Vidensportal, herunder VP temaet om børn og unge med følge efter hjernerystelse ved Mette Lund Møller og Camilla Højgaard Nejst

Præsentation af Socialstyrelsens vidensportal, herunder gennemgang af videnstemaer med relevans for børn og unge med følger efter hjernerystelse. Oplægget vil endvidere komme omkring projekter og tiltag i regi af Socialstyrelsen, som taler sig ind i området.

15.00-15.30
Patienthistorie v. Jacob Kammer

Lige inden sin studentereksamen pådrager Jacob sig en hjernerystelse i en ulykke, hvilket medførte fysisk ubehag i form af hovedpine, kvalme samt stivhed i ryg og nakke, der blev forværret ved selv den mindste aktivitet. Han blev udtalt lyd- og lysfølsom og måtte trække sig fra såvel sociale sammenhænge, som dagligdagsaktiviteter som f.eks. huslige pligter.

Han gennemførte sin studentereksamen få uger efter ulykken, men måtte efterfølgende kapitulere og sige sit job op til fordel for et mørkt lokale, hvor han opholdt sig det meste af døgnet. Jacob Kammer vil gerne dele sin historie og bliver bakket op af fysioterapeut Marie Bing fra Ny Fjordbo, botilbuddet Jacob blev tilknyttet 5 år efter ulykken.

Tilmeld dig her