Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Kvalitetskonsulent søges til Vejlefjord Rehabilitering


Er du en faglig stærk kvalitetskonsulent, der gerne vil arbejde i en selvstændig kvalitetsfunktion med en alsidig og varierende arbejdsdag på en af Danmarks smukkest beliggende arbejdspladser? Så er denne stilling lige dig.

Vejlefjord Rehabilitering søger en erfaren kvalitetskonsulent som har fokus på og skaber resultater indenfor såvel patientsikkerhed, kontinuerlige kvalitetsforbedringer og hygiejneområdet. Som kvalitetskonsulent har du samtidigt ansvar for at løfte kompetenceudviklingen for fagpersoner på Vejlefjord, og indgå i et team omkring kursusudbud.

Der er et ønske om at optimere systemer og processer, herunder at sikre såvel gennemsigtighed i patientforløb som et højt fagligt niveau ved kontinuerlig monitorering og løft af kvalitetsområdet, herunder hygiejneindsatsen, og her har kvalitetskonsulenten en væsentlig rolle.

Vejlefjord rehabilitering er et privat specialiseret rehabiliteringstilbud til børn, unge og voksne.

På Vejlefjord Rehabilitering har vi indlagte patienter på vores sengeafsnit og på søstertilbuddet Ny Fjordbo for unge hjerneskadede.

I sengeafsnittet kommer nogle af patienterne direkte fra fase 1 hospitaler, mens andre kommer fra eget hjem forud for indlæggelsen. Arten og graden af kompleksitet i patienternes situation spænder derfor bredt, og der tilrettelægges individuelle og tværfaglige rehabiliteringsforløb for patienterne ud fra den enkeltes behov.

Vi modtager årligt ca. 200 indlagte patienter på 38 sengepladser. Personalet samarbejder i tværfaglige teams og består bla af neuropsykologer, audiologopæder, sygeplejersker, SSH/SSA, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger.

Ny Fjordbo er et døgnrehabiliteringstilbud for hjerneskadede unge/unge voksne. Vi tilbyder her en specialiseret, tværfaglig, og helhedsorienteret indsats til beboerne, som bor hos os på kortere eller længere ophold (typisk fra 12 uger til 3 år).

Bliv en del af et velfungerende team 

Med reference til Driftschefen og i tæt samarbejde med afdelingsledere, forskningschefen og centrale medarbejdere fra afdelingerne og visitationen har Kvalitetskonsulenten en nøglefunktion i at koble indsatserne på kvalitets- og hygiejneområdet, arbejdsmiljø og forbedringsarbejde tættere sammen med henblik på at skabe større grad af synergi mellem tiltagene. Du vil blive en del af en virksomhed med en solid økonomisk vækst, hvor der er et uformelt arbejdsklima med dygtige og engagerede kolleger. Der er et godt og tæt samarbejde med høj faglighed og en god og humoristisk omgangstone.

Dine primære arbejdsopgaver vil bla bestå af følgende:

 • At anvende kvalitetsværktøjer og metoder til implementering og udvikling af kvalitets- og hygiejneområdet
 • At opdatere, udarbejde og understøtte implementering af retningslinjer og instrukser
 • At forberede og indgå i audit i patientsikkerheds- og hygiejnerunderinger, samt tilsynsbesøg på Vejlefjord Rehabilitering
 • At være tovholder på kvalitets- og hygiejneudvalget
 • At facilitere aktiviteter der understøtter pt sikkerhed og løbende forbedringer i afdelingerne
 • At facilitere og medvirke til implementering af procedureændringer mhp. at sikre høj faglig kvalitet i den udførte sygepleje og undgå utilsigtede hændelser
 • At arbejde systematisk med patientdata, identificere mønstre, understøtte evidensbaseret sygepleje- og tværfaglig praksis, herunder indgå i udbytterigt samarbejde med vores Enhed for forskning og udvikling.
 • At medvirke til fortsat udvikling af dokumentation og registrering ud fra gældende lovgivning
 • At understøtte ledelsen i at initiere transparens og flow i patientforløb, herunder finde nye løsningsmodeller og optimering af kvalitet i konkrete komplekse og varierende forløb.
 • At understøtte lederne i udarbejdelse og gennemførelsen af opdaterede og målrettede introprogrammer til nyansatte
 • At identificere læringsbehov i organisationen og understøtte intern kompetenceudvikling herunder udarbejdelse af oplæg til og implementering af nye tiltag, hvor det skønnes relevant
 • At udarbejde kursus årshjulet

Kvalitetskonsulenten får mulighed for at præge opgaverne i denne stilling, ligesom ad hoc-opgaver fra driftschefen og chefgruppen løbende vil forekomme. Det forventes, at kvalitetskonsulenten pro-aktivt holder sig opdateret på ny viden og anbefalede tiltag for derigennem at kunne bidrage til ledelsesmæssige beslutninger.

Kompetenceprofil

Blandt dine faglige kvalifikationer lægger vi vægt på:

 • 4 års klinisk erfaring som sygeplejerske og dertil akademiske kompetencer på master eller kandidatniveau
 • Dokumenteret erfaring med kvalitetsforbedringsarbejde og projektledelse indenfor sundhedsområdet– kan være fra privat tilbud og/ eller fra regional / kommunal kontekst.
 • Dokumenteret erfaring og gode resultater med tilsynsarbejde, evt. akkreditering
 • at du har analytisk sans, arbejder selvstændigt, målrettet og sætter en ære i at skabe de ønskede resultater
 • at du evner at skabe overblik, skrive klart og tydeligt og formidle komplekse problemstillinger på en letforståelig måde
 • at du har solide faciliteringskompetencer og organisatorisk forståelse
 • evt. ledelsesmæssig erfaring

Blandt dine personlige kvalifikationer lægger vi vægt på:

 • at du har situationsfornemmelse og godt kendskab til at begå dig i ambitiøse miljøer med høje krav til faglighed og kvalitet
 • At du er imødekommende og positiv i samarbejdsrelationer med patienter/ beboere, pårørende, kolleger, ledelse og samarbejdspartnere og sætter en ære i at få samarbejdet til at lykkes.
 • At du nyder at hoppe i kitlen og følge personalet i deres arbejde indimellem- dette mhp at observere, identificere forbedringspotentiale og understøtte implementering
 • At du er pragmatisk og evner at balancere høje ambitioner på kvalitetsområdet med ”hverdagen i afdelingerne”

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en fuldtidsstilling med fleksible arbejdstider og gode muligheder for at tilrettelægge din arbejdstid, løn efter gældende overenskomst, sundhedsforsikring, rabatordninger og kantineordning.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning til henj@vejlefjord.dk – der holdes løbende samtaler. Ansættelse 1. januar 2022

Ansøgningsfrist: D. 22. november 2021.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Driftschef Heidi Nordahl Jensen på 30735737. Du kan også læse mere om Vejlefjord Rehabilitering og Ny Fjordbo på: www.vejlefjord.dk