Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Ledende neuropsykolog til Vejlefjord Rehabilitering 


Vejlefjord Rehabilitering er et specialsygehus under den selvejende, erhvervsdrivende fond Vejlefjord Fonden, der tilbyder behandling og rehabilitering til voksne, børn og unge med hjerneskade eller neurologisk sygdom. Til en fast stilling inden for voksenområdet søger vi en erfaren neuropsykolog, som kan stå i spidsen for en engageret medarbejdergruppe og være med til at levere landets bedste neurorehabilitering. 

Som ledende neuropsykolog indgår du i et tværfagligt ledelsesteam og refererer i det daglige til driftschefen. Der er et godt og tæt samarbejde med høj faglighed og en god, uformel og humoristisk omgangstone.  

Du vil være nærmeste leder for en velfungerende og kompetent gruppe bestående af fem neuropsykologer. De arbejder alle selvstændigt i hverdagen og har behov for såvel faglig og administrativ ledelse som for supervision og sparring i dagligdagen. 

Om Vejlefjord Rehabilitering 

På Vejlefjord Rehabilitering har vi indlagte patienter i vores neurorehabiliteringsafsnit og beboere på Ny Fjordbo, der er vores botilbud for unge med hjerneskade. Vi har desuden et ambulatorium for voksne og børn samt en forskningsenhed.

I neurorehabiliteringsafsnittet er der 38 indlagte patienter, hvoraf nogle kommer direkte fra fase 1-hospitaler, mens andre har været i eget hjem forud for indlæggelsen. Arten og graden af patienternes vanskeligheder spænder derfor bredt, og der tilrettelægges individuelle, tværfaglige rehabiliteringsforløb for patienterne ud fra den enkeltes behov. 

Medarbejdergruppen består foruden neuropsykologer og audiologopæder af bl.a. læge, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sundhedsfaglige patientkoordinatorer og administrativt personale. Dertil er der klinisk diætist og optometrist tilknyttet. 

Neuropsykologerne på Vejlefjord Rehabilitering

På Vejlefjord Rehabilitering er neuropsykologien i centrum af rehabiliteringsforløbene, hvor neuropsykologerne er forløbsansvarlige for patienterne og det er det neuropsykologiske fokus, der er bærende for den samlede rehabiliteringsindsats. Den enkelte neuropsykolog er tovholder på de ugentlige konferencer i eget team og varetager således såvel klinisk arbejde, som koordinerende opgaver mhp at sikre den samlede rehabiliteringsindsats ift. den enkelte patient.

En vigtig rolle for den ledende neuropsykolog er derfor at være med til at definere det særligt neuropsykologiske for såvel eksterne samarbejdspartnere som for det interne personale og den øvrige ledelse.

I alt er der aktuelt 13 psykologer på Vejlefjord Rehabilitering, herunder flere specialister. Neuropsykologerne i rehabiliteringsafsnittet er alle på vej mod specialistuddannelse. Der er gode muligheder for ekstern kompetenceudvikling, ligesom vi samarbejder og opkvalificerer hinanden på tværs af huset. 

Der er til stillingen en række støttefunktioner i form af HR, bogholderi, sekretariat samt enhed for forskning og udvikling. Foruden dig er der to psykologer ansat i lederstillinger i huset. 

Dine kompetencer

Vi søger først og fremmest en ledende neuropsykolog, der brænder for at være personaleleder, mentor og supervisor. Det er vigtigt, at du kan trives med at være leder for en gruppe af dygtige, ansvarlige og selvstændige medarbejdere og kan veksle mellem at udpege de store linjer og at vejlede i konkrete sager, alt efter hvad opgaven kræver. 

Du vil få mulighed for at påtage dig kliniske opgaver alt efter din interesse og erfaring. Det kan fx være at undervise og supervisere eksterne kunder eller at bidrage til differential diagnostiske udredninger. Såfremt du har erfaring med formidling og udredning af psykiatriske lidelser i tillæg til neuropsykologiske problemstillinger, vil det være en styrke, om end det ikke er et krav. 

Vejlefjord Rehabilitering har en flad ledelsesstruktur, hvilket indebærer at der ikke behøver være langt fra en god idé til dens udførelse. Det betyder ligeledes, at der er gode muligheder for at få indflydelse, også uden for eget fagområde, da vi samarbejder på tværs 

Vi leverer på Vejlefjord Rehabilitering en specialiseret, målrettet indsats kendetegnet ved høj faglighed og kvalitet. Dette tiltrækker personale, der brænder for at bruge deres fag og kompetencer på en måde, hvor det gør en forskel for patienten. Som ledende neuropsykolog er det derfor essentielt, at du er anerkendende over for andres faglighed, samtidig med du kan formidle neuropsykologiske perspektiver på problemstillinger på en forståelig og inddragende måde

Vi ønsker en kollega, der: 

 • meget gerne har en specialistuddannelse i klinisk neuropsykologi og ledelseserfaring
 • har viden og erfaring inden for neurorehabilitering af voksne 
 • kan trives med en hverdag med mangeartede opgaver
 • bidrager fagligt og personligt til et godt og udviklende arbejdsmiljø på tværs af faggrupper og afdelinger
 • har godt overblik, gennemslagskraft og humor
 • har gode formidlingsevner, såvel skriftligt som mundtligt
 • har en høj grad af tolerance, tålmodighed og indlevelsesevne
 • gerne har interesse, uddannelse og erfaring inden for psykoterapi, supervision og psykiatri
 • kan bevare ro og fokus, når hverdagen er foranderlig
 • har en ledelsesstil præget af motivation, delegering, ansvarlighed og ordentlighed
 • kan kombinere høj faglighed med en pragmatisk og problemløsningsorienteret tankegang
 • kender sine egne styrker og begrænsninger og tager højde for disse i dagligdagen

Vi tilbyder: 

Et varieret og på den gode måde udfordrende arbejde i et dynamisk, tværfagligt miljø med høj faglighed og stor gensidig tillid og fleksibilitet.

Engagerede kollegaer, personaleforening, sundhedsforsikring og kantineordning.

Måske Danmarks smukkest beliggende arbejdsplads i naturskønne rammer ved Vejlefjord

Efter aftale gode muligheder for at arbejde hjemmefra og stor indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Der er ikke fastsat en øverste, ugentlig arbejdstid. Den forventede arbejdstid er på 37 timer ugentligt, dog må der påregnes perioder med behov for en højere arbejdstid, ligesom du forventes at stå til rådighed uden for almindelig arbejdstid ved behov. 

Tiltrædelse ønskes snarest muligt, dog venter vi gerne på den helt rette.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst (region). Der vil blive indhentet børne- og straffeattest forud for ansættelse.

Mere information 

Kan fås hos driftschef Heidi Nordahl Jensen, på tlf. 30 73 57 37. Du kan læse mere om os på www.vejlefjord.dk

Ansøgning

Ansøgning, med dokumentation for uddannelse og erfaring, sendes til henj@vejlefjord.dk

Fristen for at modtage ansøgninger er d. 25/1 2022 kl. 12.00, dog vurderes ansøgningerne, som de modtages, og der indkaldes løbende til samtaler.