Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Læs om Mortens 9 intense måneder på Ny Fjordbo


Ny Fjordbo er et rehabiliterende botilbud, der tilbyder tværfaglig behandling i forhold til unge med medfødt eller erhvervet hjerneskade. Botilbuddet dækker over to enheder (5.sal og huset), hvor de unge visiteres i forhold til deres udfordringer og niveau af selvstændighed. Huset kan således betragtes som vores ”udslusningsenhed” og det var netop her Morten tilbragte de sidste måneder af sit i alt 9 måneders lange ophold på Ny Fjordbo. Morten pådrog sig en hjerneskade tilbage i marts 2017, der bevirkede at han måtte stoppe sin igangværende uddannelse og indstille sig på en lang genoptræning væk fra sit hjem og vante rammer. Mortens mål for opholdet på Ny Fjordbo har været centreret omkring at genvinde så meget  funktion i arm og ben og herunder at blive så selvstændig som mulig i almindelige dagligdagsaktiviteter (madlavning, tøjvask m.m.). Endvidere har et fokus været på de mere psykiske og sociale dimensioner i forhold til at blive ramt af en hjerneskade så tidligt i livet og genvinde en værdig identitet og rolle i forhold til arbejde samt familie og venner.

Om sit ophold på Ny Fjordbo fortæller Morten:

Jeg flyttede ind på Ny Fjordbo den 5. august 2017 og efter 9 intense måneder sluttede mit ophold 30. april 2018.

Opholdet på Ny Fjordbo har til fulde levet op til mine forventninger som Danmarks bedste sted at genoptræne. I bund og grund har tiden på Ny Fjordbo været dejlig, men nu glæder jeg mig også til at komme ”hjem igen”.

Min genoptræning på Ny Fjordbo har været karakteriseret ved, at jeg har været medbestemmende i forhold til træningsmængde og typen af træning. Jeg har oplevet, at personalet jævnligt har fulgt op på igangsæt træning samt mine personlige mål.

I forhold til min motivation har det spillet en stor rolle, at personalet ikke har påbudt mig træning, men at jeg har været med i beslutningsprocessen omkring den valgte træning.

Efter 9 måneder på Ny Fjordbo har jeg primært oplevet fysisk udvikling i form af forbedret balance, bedre gangfunktion samt øget funktion i venstre arm/hånd.

Mit bedste råd til kommende beboere ville være:

”Lyt til personalet og ha´ det sjovt” og nyde de smukke opgivelser”.