Coronavirus -
sådan forholder vi os

Læs mere

Musikterapi styrker Vejlefjords tværfaglige rehabilitering


Musik påvirker vores krop og psyke, og musikterapi er som evidensbaseret behandlingsform blevet mere udbredt i de senere år. På Vejlefjord Rehabilitering har vi i det sidste halve år tænkt musikken mere aktivt ind den tværfaglige rehabilitering, og vi høster gode erfaringer.

I august startede musikterapistuderende Emil Eriksen i et praktikforløb på Vejlefjord Rehabilitering. Emil, som læser en kandidat i musikterapi på Aalborg universitet, er i disse måneder i færd med at tilføje nye erfaringer til Vejlefjords i forvejen store rehabiliterings-repertoire.

Musik stimulerer de motoriske, kognitive og kommunikative centre i hjernen og kan styrke hjernens netværk. Hvis man stimulerer disse centre med rytme og musik, kan det hjælpe patienter i genoptræning af f.eks. tale, kognition og bevægelse – og så er musik lige pludselig terapi.

Emil håber på, at han i løbet af sit praktikforløb kan give inspiration til, hvordan musik kan anvendes som et instrument og værktøj i rehabilitering af hjerneskadepatienter.

Bachelor- og kandidatuddannelsen i musikterapi på Aalborg Universitet er den eneste uddannelse af sin slags i Danmark, og hvor musikterapiens anvendelsesmuligheder i rehabilitering af hjerneskadepatienter blot er nogle af de områder, de studerende får indblik i.

”På studiet lærer vi, hvordan musikken kan anvendes i behandling af mange forskellige patientgrupper. Det kan f.eks. være børn med autisme, demensramte eller patienter i psykiatrien, som kan have vanskeligt ved at udtrykke sig med det talte sprog, og som ved hjælp af musik bedre kan kommunikere og udtrykke sig”, forklarer Emil.

Musikterapi styrker tværfagligheden

”Inden for neurorehabilitering er det ofte relevant at finde energisk musik i forbindelse med konditionstræning med vores patienter – noget musik med tydelig puls, som dermed kan øge engagement og deltagelse i træningen. Vi kender det fra træning i fitnesscentret, hvor energisk musik med tydelig puls er en favorit. Men det kan også være i den modsatte ende af skalaen, hvor rolig og langsom musik kan hjælpe patienter med at falde til ro”, forklarer Emil.

Musikterapien kan være en vigtig del af den tværfaglige rehabilitering, og hvor det giver god mening, hvis f.eks. musik-, ergo- og fysioterapeuten går sammen om at tilrettelægge skræddersyede musikøvelser tilpasset patienternes udfordringer og behov.

”Det er vigtigt at finde lige netop den musik, der kan hjælpe den enkelte patient i træningen. Hvis patienten har problemer med hånd og armfunktion, kan det hjælpe at spille på instrumenter som trommer eller klaver. Eller er patienten gangbesværet, kan takten i et musikstykke hjælpe patienten til at finde en bedre gangrytme”, uddyber Emil.

Musik er et alsidigt rehabiliteringsværktøj

Emil arbejder tæt sammen med fysioterapeuterne på Vejlefjord i forbindelse med f.eks. gangtræningen. I denne sammenhæng findes der er en protokol inden for den neurologiske musikterapi, som hedder rytmisk auditiv stimulering (RAS) og som anvendes i den fysiske genoptræning. I træningen starter man med at finde patientens gangkadence, dvs. antal skridt i minuttet, som svarer til musikkens frekvens (beats per minute). Herefter tilføjes musisk akkompagnement, som passer til kadencen. Dette kan f.eks. hjælpe med at optimere patientens skridtlængde- og koordination.

”Musikken rummer mange rehabiliteringsmuligheder. Udover at den aktiverer de forskellige centre i hjernen, så kan den også op-skalere produktionen af hjernens såkaldte belønningsstof dopamin. Dette hormon kan påvirke vores humør og give os en følelse af nydelse, hvilket er positive betingelser for neurorehabilitering”, fortsætter Emil.

Sanghold og opmærksomhedstræningshold

I starten af Emils praktikperiode, observerede han de andre faggruppers arbejde for at samle erfaring. Det gik hurtigt op for Emil, hvordan musikken kunne anvendes gavnligt på Vejlefjord, og Emil startede et sanghold, hvor han bl.a. hjalp patienter med talemotoriske vanskeligheder.

”Vi lavede indledende stemmeøvelser til at træne respiration, fonation og artikulation, og jeg havde forberedt nogle specifikke sange, som bl.a. skulle træne patienternes vejrtrækningskoordination. Patienterne lærte igennem sangens tekstfraser, hvornår de skulle trække vejret, og hvornår de skulle synge. Derudover havde jeg også et opmærksomhedstræningshold, hvor patienterne skulle forsøge at lægge mærke til, hvor mange gange der for eksempel blev sunget ”himmel” i en sang og genfortælle det. Det kan være en kæmpe udfordring for mange”, forklarer Emil.

Fremskridt hos flere patientgrupper med bl.a. apopleksi og Parkinsons

Emil har allerede oplevet fremskridt med forskellige patientgrupper på Vejlefjord. Flere patienter med apopleksi og Parkinsons oplever fremskridt med den musikterapeutiske gangtræning, og en patient med apopleksi oplever fingermotorisk bedring. Patienter med talemotorisk besvær oplever også fremgang, bl.a. en bedre vejrtrækningskoordination, igennem øvelser med sang og rytme. Dette er blot nogle af de patienttyper, som musikterapi kan rehabilitere.


<< Tilbage til nyhedsoversigt