Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
visitationen@vejlefjord.dk

Neuropsykologernes Rolle i Rehabilitering efter hjerneskade


Vejlefjord Rehabilitering har stor succes med kognitiv rehabilitering i grupper. Neuropsykologer og ergoterapeuter lærer patienterne at bruge nye hverdagsstrategier til at generobre deres selvtillid og selvværd.

 

Kognitiv rehabilitering, det vil sige træning af fx hukommelse, overblik eller koncentration på hold, hjælper patienterne på Vejlefjord Rehabilitering med at generobre deres selvtillid og selvværd. I holdtræningen har patienterne nemlig mulighed for at erfaringsudveksle med andre, der har samme eller lignende udfordringer i livet.

 

Neuropsykologisk fokus

Vejlefjord Rehabilitering har et stærkt neuropsykologisk fokus. Det betyder, at genoptræningen ikke alene er tværfaglig, men også hviler på et grundlag af højt specialiseret viden om hjernens funktion og psykologiske mekanismer. Denne viden anvendes i de forskellige aktiviteter og øvelser, som vi foretager sammen med patienterne. Vi fokuserer på, hvordan en hjerneskade får betydning for ikke alene den ramte – i form af tab af færdigheder, tab af selvbillede, tab af fremtidsplaner – men også for patientens familie og pårørende. Vi forsøger at tilpasse træningen til det, den hjerneskadede definerer som et godt liv, således at træningen opleves som en meningsfuld helhed for patienten.

Det er neuropsykologernes rolle at sikre, at den tværfaglige og helhedsorienterede tilgang, på et videnskabeligt grundlag, er til stede i patienternes daglige træning. Dette sikrer vi via behandlingsplanen, de ugentlige konferencer og ved at sparre med det øvrige personale i nødvendigt omfang.

 

Dagligdags opgaver indgår i holdtræningen

Neuropsykolog Dennis Lütken oplever fremgang og fornyet tro på livet hos de patienter, der deltager i de kognitive gruppeaktiviteter.

”Et af værktøjerne er computerprogrammet Professionel Hjernetræning, der lærer patienterne at lægge en plan, skabe overblik og gennemføre en opgave. Vi bruger programmet i et tæt samspil mellem patienter, neuropsykologer og ergoterapeuter, for det er gennem ping-pong i læringsprocessen, at patienterne flytter sig og lærer nye strategier”, forklarer Dennis Lütken.

En væsentlig del af det neuropsykologiske arbejde er at hjælpe patienter med at blive bevidste om de kognitive udfordringer, de har efter en hjerneskade. Når en patient er bevidst om de specifikke vanskeligheder, og når disse er kortlagt, udarbejder vi en plan for træningen. Træningsplanen justeres og tilpasses løbende de udfordringer, der bliver synliggjort gennem holdtræningen.

Patienterne oplever størst succes, når de inddrages i kendte opgaver i holdtræningen. Det kan for eksempel være planlægning af en fødselsdagsfest. En opgave, der kan virke simpel, men med en hjerneskade kan det være en kompleks opgave.

I holdtræningen lærer patienterne at skabe overblik over opgaven og bryde fødselsdagsfesten ned i mindre overskuelige dele. Gennem træningen generobrer de evnen til at planlægge, udføre og gennemføre fødselsdagsfesten –  blot i et andet tempo end før hjerneskaden ramte.

Holdtræningen evalueres løbende med den enkelte patient. For det er gennem dialogen, vi glædes over fremskridt og sætter nye mål for deres genoptræning.

 

Mental Balance – som en del af rehabiliteringsforløbet

Samtalegrupper er ligeledes en væsentlig del af vores tværfaglige rehabilitering på Vejlefjord. Samtalegruppen består af patienter, der evner og har lyst til at deltage i samtaler om eksistentielle samt trivselsrelaterede temaer i relation til livet med hjerneskade. Samtalegruppen ledes af en neuropsykolog og en ergoterapeut.

Formålet med dette behandlingstilbud er at øge patientens indsigt i egne reaktionsmåder, holdninger og værdier, der typisk vil være udfordret som følge af en hjerneskade. Her har vi fokus på at forstå sammenhængen mellem krop, tanker, følelser og adfærd. Desuden fokuserer vi på, hvordan den enkelte patient kan blive bedre til at acceptere de aktuelle vilkår efter en hjerneskade.  Patientens accept er af stor betydning i forhold til at bevare motivationen og troen på fremskridt og mere livskvalitet – både i forhold til fysiske, psykiske og sociale vanskeligheder, hvor den enkelte patient er udfordret.

Udfordringerne kan her være: Oplevelser af træthed, nedsat energi og initiativ, oplevelser af stress og anspændthed, tankemylder samt negative tanker.

 

Samtaler og erfaringsudveksling er det bærende element

Tilgangen til dette behandlingstilbud er samtale og erfaringsudveksling gruppedeltagerne imellem kombineret med psykoedukation og undervisning i relevante emner. Vi gennemfører også praktiske øvelser med blandt andet mindfulness. Den overordnede terapeutiske tilgang er ud fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy).


<< Tilbage til nyhedsoversigt