Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Ny erfagruppe om teknologi i rehabilitering
ser dagens lys


Vejlefjord Rehabilitering har taget initiativ til landets første teknologiske erfagruppe for teknologiansvarlige på de førende institutioner og hospitalsafsnit inden for neurorehabilitering.

Af journalist Else Marie Andersen

Velfærdsteknologiske virksomheder banker meget ofte på dørene hos landets rehabiliteringsinstitutioner for at tilbyde nye teknologiske apparater til genoptræning og rehabilitering af hjerneskaderamte, men hvilke har størst værdi for patienter, der skal rehabiliteres efter hjerneskade? Og hvilke er så intuitive at betjene, at personalet bruger dem i hverdagen?
Det er spørgsmål, som de teknologiansvarlige på tværs af landets førende institutioner og hospitaler inden for neurorehabilitering nu deler viden og erfaringer om. En nystartet teknologisk erfagruppe har – på Vejlefjords initiativ – set dagens lys her i foråret.
”Der er så mange firmaer, der byder sig til, at det er en ren jungle. Nu kan vi som aftagere af ny teknologi hjælpe hinanden til at udvælge den bedste teknologi og inspirere hinanden til at finde ud af, hvad der giver mening at investere i,” siger ledende terapeut Carsten Jensen Kraft, Vejlefjord Rehabilitering.

Pludselig var ideen der

Ideen om erfagruppen opstod på et møde mellem Vejlefjords markedschef Birgitte Vikne og den faglige leder Susanne Asmussen på Neurorehabiliteringen på Sydvestjysk Sygehus i Grindsted.
”Vi kom til at tale om, hvilke håndrobotter vi hver især har haft på prøve, og så faldt snakken på, at det kunne være godt at blive bedre til at videndele om, hvad der rører sig teknologisk. Hvilken teknologi fungerer godt, og hvilken fungerer ikke så godt,” fortæller Birgitte Vikne, der tidligere har arbejdet med erfagrupper i medicinalbranchen.
Ideen om en teknologisk erfagruppe på rehabiliteringsområdet faldt i god jord på den faglige hjemmefront og på hendes møder med samarbejdspartnere, og som sagt så gjort: Invitationer blev sendt ud til hospitalsafsnit og rehabiliteringsinstitutioner på tværs af hele landet, og det viste sig, at interessen for at mødes var stor.

Første møde i april

Den 4. april dukkede 25 teknologiansvarlige fagpersoner fra hele landet op på Vejlefjord. Deltagerne kom fra 13 forskellige højt specialiserede og specialiserede sygehuse og botilbud, og alle regioner var repræsenteret.
”Vi havde et rigtig godt møde, hvor der virkelig blev delt erfaringer. Alle virkede positive og med lyst til at dele viden om deres teknologier. Vi kan hente god inspiration til nye indkøb i det netværk,” fortæller Carsten Jensen Kraft.
Foruden indledende præsentation og videndeling blev deltagerne blandt andet præsenteret for Vejlefjords nyeste teknologi: Et visuelt, virtuelt intelligent gangtræningsbånd, C-Mill og en digital berørings-stor-skærm med hjernetræningsprogrammer, kaldet Bioness Integrated Therapy System, BITS. Sidstnævnte har Vejlefjord stadig på prøve hen over forsommeren.
Sidst på dagen blev deltagerne sendt på et QR-kode-løb i den skønne natur ved Vejlefjord.
”Tanken er, at vi skiftes til at arrangere møderne. Vi var vært på det første møde, men ideen er, at vi driver netværket i fællesskab,” fortæller Carsten Jensen Kraft.

Næste møde til oktober

Erfagruppen mødes næste gang til oktober i hovedstaden. Klinik for Højtspecialiseret Rehabilitering/Traumatisk Hjerneskade på Hvidovre Hospital har påtaget sig at arrangere mødet i samarbejde med Region Hovedstadens Videnscenter for Velfærdsteknologi, Vihtek.


<< Tilbage til nyhedsoversigt