Coronavirus -
sådan forholder vi os

Læs mere

Ny Fjordbo et unikt bosted der favner unge med hjerneskade


Med fokus på tværfaglighed, et socialt ungemiljø og hvor forskellige rehabiliteringsformer sættes i spil, er Ny Fjordbo et unikt bosted for unge med hjerneskade eller andre neurologiske lidelser. Det neuropsykologiske og neuropædagogiske grundlag sætter rammerne for intensiv genoptræning og gode muligheder for skolegang og STU-forløb.

Unge med hjerneskade stiller særlige krav til genoptræning og rehabilitering. De er på et stadie i livet, hvor de endnu ikke helt har fundet deres identitet. De har måske ikke nået at tilegne sig alle de færdigheder, som er vigtige for at begå sig i livet. De er ofte midt i deres skolegang – og det stiller særlige krav til hvordan indsatsen tilrettelægges i forhold til genoptræning og rehabilitering.

”Vi har med unge mennesker at gøre, som er ved at opbygge deres identitet. Drømmene er spirende, og det som de forestillede sig, de skulle være, er blevet slået i stykker, og det kan være en stor sorg, som er svær at håndtere. Mange unge der kommer på Ny Fjordbo, har aldrig levet selvstændigt før, så de tvinges pludselig til at være mere selvstændige. Det er mange store omvæltninger for et ungt menneske på en gang”, fortæller Astrid Helene Riber, Afdelingsleder på Ny Fjordbo.

Tværfaglighed i et ungt miljø

Der er derfor behov for forskellige indsatser på flere fagområder samtidigt, og de unge beboere kræver et særligt miks af forskellige rehabiliteringsformer, hvor det særlige ved Ny Fjordbo blandt andet er, at rehabiliteringen sker i et miljø med andre unge mennesker.

”Tværfagligheden har derfor stort fokus på Ny Fjordbo, hvor vi ofte skal have både det neuropsykologiske, fysioterapeutiske, ergoterapeutiske, neuropædagogiske og det sociale område i spil på samme tid”.

Ny Fjordbo, som er en del af Vejlefjord Rehabilitering, er et botilbud til unge med en erhvervet eller medfødt hjerneskade og/eller andre neurologiske lidelser. Gennemsnitsalderen for de unge beboere er 20-22 år, hvor de yngste kan være ned til 15 år, og hvor et ophold kan variere fra nogle måneder til flere år.

”Omkring 80 – 90% af vores unge beboere har erhvervet en hjerneskade. Ofte er der tale om traumeskader, som de erhverver på uheldig eller mere ekstrem vis f.eks. forårsaget af en faldulykke, de kører galt eller kommer galt afsted til en fest. Disse hjerneskader kan være diffuse og ramme de eksekutive funktioner i hjernen, som er de komplekse styringsfunktioner, der fx hjælper os med at planlægge, bevare overblik og træffe beslutninger”, uddyber Astrid.

Neuropædagogisk fokus med STU-forløb

Ny Fjordbo er godkendt til det ”højt specialiserede” niveau. Ligesom på Vejlefjord (rehabilitering for voksne) er den behandlingsansvarlige en neuropsykolog, men i modsætning til behandling af voksne vægter det pædagogiske område langt højere på Ny Fjordbo.

”Vi er funderet i såvel et neuropsykologisk som et neuropædagogisk grundlag. Vi kan til eksempel tilbyde de unge undervisning i et STU-forløb – et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb. Vi har rent faktisk vores eget lærekollegie bestående af tre seminaruddannede lærere – en på fuld tid og to på deltid. Ud over de unge får undervisning i de traditionelle fag som matematik og geografi, arbejder vi også med forskellige temaer i løbet af året som f.eks. demokrati og det bæredygtige samfund. Det giver de unge et kognitivt løft og lyst til at komme videre i livet. Det var også en meget glædelig begivenhed, da vores første STU-student blev færdig i sommers”, fremhæver Astrid.

Vigtigt at skabe et godt ungemiljø

Det er afgørende, at de unge trives under deres ophold på Ny Fjordbo, de er mere følsomme i forhold til at fungere godt socialt.

”Vi sætter mange kræfter ind på at skabe et godt ungemiljø for de unge. Vi forsøger at skabe de bedste rammer for deres rehabiliteringsforløb og samtidig kombinere det med et ungemiljø, hvor de kan få lov til at være unge. Vi har skemalagte aktiviteter, hvor de unge kan hygge sig sammen gennem socialt samvær – da socialt samvær kan være svært for de unge beboere. De oplever, at de lige pludselig ikke kan følge med deres kammerater, og det kan føles uretfærdigt”, fortsætter Astrid.

Sammen om sociale aktiviteter og oplevelser

Ny Fjordbo har stor succes med at arrangere søskende-venne dag, hvor de unge i en weekend kan invitere tre søskende og/eller venner med. Her udnytter vi bl.a. vores udefaciliteter og omkringliggende natur, hvor vi arrangerer klatring i træer i samarbejde med professionelle klatrere, samles omkring bålet og spiser sammen.

Ny Fjordbo arrangerer også ”social onsdag” en gang om måneden, hvor man springer træningen over for en dag.

”Vi kunne se, at efter en træningsdag havde de unge ikke overskud til at tage ud for at hygge sig i biografen, tage på wellness eller i gorillapark. Vi har netop haft vores første sociale onsdag, og den var en stor succes – men de var også rigtig trætte, da dagen var slut. Vi forsøger at tilrettelægge dagen, så den bliver et godt supplement til genoptræningen”, fortæller Astrid.

Det kan f.eks. være en stor udfordring at få serveret running sushi på restaurant – men det er en god træning, da det kræver hurtig reaktionsevne og motorisk koordinering ud over det sædvanlige for mange af de unge beboerne.

”Derimod har vi haft lidt vanskeligere ved at samle forældre til sociale aktiviteter på Ny Fjordbo. Forældrene er ofte pressede, hvor de skal prioritere meget tid i deres hverdag for at få det hele til at fungere med både en hjerneskaderamt søn/datter og de raske søskende. Derfor samler vi nu alle tætte relationer – forældre, søskende og venner, og blander aktiviteterne sammen i en weekend. Når et ungt menneske rammes, rammes hele familien og netværket. Det er så vigtigt at familien fra starten opnår tillid til os som behandlingssted, så de kan være med til at støtte op om og hjælpe os til, at hver enkelt beboer hjælpes bedst på vej”, forklarer Astrid.

En succes – når de unge trives

Den bedste pejling på Ny Fjordbo fungerer og er en succes – er når de unge trives, og Astrid fortsætter:

”Når vi kan se, at vores unge beboere er glade, motiverede og har lyst til livet, så er vi tilfredse og glade på deres vegne. Men vi oplever desværre også unge, hvor det ikke går på samme måde. Nogle falder ikke så godt til, og så udfordres rehabiliteringen. Derfor er det så vigtigt at tilrettelægge nogle rammer, som rummer de unge og som tilpasses deres udfordringer og behov.


<< Tilbage til nyhedsoversigt