Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Ny teknologi intensiverer træning


Vejlefjord Rehabilitering afprøver hele tiden ny velfærdsteknologi for at optimere og supplere patienternes udbytte af genoptræningen. Armrobotter med indbygget spil og opgaver på skærm er blandt de seneste teknologiske indkøb, der optimerer træningen for patienter med nedsat bevægelse i arm og hånd.

Af journalist Else Marie Andersen

Vejlefjord Rehabilitering har jævnligt nye teknologiske træningsapparater på prøve for at vurdere, om de kan optimere træningen for de indlagte, hjerneskaderamte patienter. Nogle patienter motiveres af spil. Andre motiveres bedst af fokuseret træning fx af en arm eller et ben.

”De forskellige teknologier kan noget forskelligt. Vi prøver hele tiden at søge efter teknologi, der er tilpasset forskellige målgrupper,” siger Vejlefjord Rehabiliterings ledende terapeut Carsten Jensen Bugtrup Kraft, der for nylig har været på teknologi-messe i Düsseldorf i Tyskland.
Han er ikke i tvivl om at den nye velfærdsteknologi er et stærkt og supplerende element i den optimale rehabilitering af hjerneskaderamte patienter. Især hvis brugerfladen er intuitiv, tilgængelig og dermed let at bruge.

”Velfærdsteknologi kan fx bruges til at give en større dosis træning fx på holdtræning. Det kan bruges til at motivere patienterne, og maskinerne er især gode til at udfordre patienterne optimalt, fordi de ofte kan indstilles præcist og tilpasses den enkelte,” siger Carsten Kraft.

Armrobotter er nyeste indkøb

Senest har Vejlefjord Rehabilitering investeret i to armrobotter ArmeoSpring og ArmeoSenso, som patienter, der har nedsat arm- og håndbevægelighed, har stor træningseffekt af.
Begge robotter skaber effektiv træning, mens patienten spiller spil eller får opgaver på en skærm – også kaldet gamification.
ArmeoSpring er målrettet patienter, hvis arm er delvist lammet. Robotten kan bruges til at genvinde arm- og håndførelsen. Et sofistikeret fjederbetjent stativ understøtter patientens arm, og aflaster den efter behov, mens han eller hun træner specifikke muskler, mens vedkommende spiller et spil på skærmen, og træner specifikke muskler.
”Det smarte er, at vi kan indstille software meget specifikt, så patienten – mens han spiller – træner armens præcision og koordination fx i de yderpositioner, som patienten lige præcis kan – eller næsten kan – arbejde i. Vi oplever, at mange patienter er meget motiverede til at træne på grund af spilfunktionen,” fortæller Carsten Kraft.
ArmeoSenso er målrettet de patienter, der selv kan bruge og styre deres arm mere selektivt. Igen er det spilfunktionen, der motiverer patienten til at træne optimalt.

Effektiv træning på gangbånd

Et eksempel på en ny teknologi, der virkelig også er kommet i brug på Vejlefjord Rehabilitering, er det virtuelle gangtræningsbånd, C-Mill, som Vejlefjord købte for 2 år siden. C-Mill har vist sit værd i træningslokalet. Næsten alle fysioterapeuterne bruger gangtræningsbåndet til at genoptræne patienters ståfunktion, balance og gang.

Teknologi aflaster terapeuten

I flere tilfælde kan teknologien erstatte den belastende del af terapeutens arbejde. Har patienten problemer med balance og med at stå selv, er det maskinen, der holder patienten.

”Det gælder for flere af vores maskiner, men konkret for C-Mill er det jo maskinen, der bærer og støtter patienten, hvor det ellers ville være en fysisk terapeut, der skulle støtte patienten. Det kan vi godt gøre ind imellem, men vi kan ikke holde til det lige så lang tid som maskinen,” påpeger Carsten Kraft.

.. og øger intensitet i træning

Af samme grund bidrager flere af de nye teknologiske apparater også til at sikre patienterne en større dosis træning.

”Er patienten støttet af en maskine, kan han eller hun måske holde en øvelse i gang i længere tid. Nogle patienter kan også selvtræne i en maskine under let supervision. De skal måske sættes i gang og kan fortsætte træningen, mens fysioterapeuten instruerer andre patienter. På den måde giver teknologien mulighed for mere ekstra træning, end vi ellers ville have rammer til,” påpeger Carsten Kraft.

Mere specifik træning

De teknologiske apparater kan også gøre træningen mere specifik. Eksempelvis får hjerneskaderamte ofte en asymmetrisk gang på grund af skaden i hjernen. Træning af patientens skridtlængde kan bidrage til at forbedre patienternes gang markant.
”Hvis jeg ikke havde gangtræningsbåndet, skulle jeg gå og sige til patienten: Prøv at tage et længere skridt med højre fod. Prøv at tage et længere skridt med højre fod. Eller træd på den flise, træd på den flise,” fortæller Carsten Kraft.
Maskinen kan vise virtuelle fliser. Den siger, hvor patienten skal træde. Desuden kan terapeuten præcist indstille programmet, så skridtlængden løbende øges i takt med, at patienten bliver bedre til at gå.

Data styrker forskning og motivation

Endelig kan skærme og maskiner monitorere patienternes resultater meget bedre, end terapeuterne kan gøre manuelt. Og det er både en fordel for Vejlefjords forskning, for kvalitetssikringen og ikke mindst for patientens motivation.

”Teknologien bidrager helt klart til at understøtte mange patienters motivation, fordi vi nemmere kan give dem præcis feedback på effekten af deres træning, hvis de fx kan se fremgang fra gang til gang eller fra uge til uge,” siger Carsten Kraft.


<< Tilbage til nyhedsoversigt