Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Nyheder


Stærk leder til botilbuddet Ny Fjordbo på Vejlefjord Rehabilitering

Kan du kombinere høj faglighed med ledelse, udvikling, ordentlighed og gode faglige og forretningsmæssige resultater? Vi har høje ambitioner for vores faglighed og ønsker os en leder, der prioriterer faglig ledelse som en disciplin på lige fod med personale- og driftsledelse. Vi forventer, at du har fokus på tæt opfølgning og løbende vurdering af, om […]

Læs mere »

Almen genoptræning på Vejlefjord

I efteråret 2015 faldt Belinda ned ad en trappe på sit arbejde, hvor hun knuser sin venstre albue. Efter at have været opereret ad 2 omgange i albuen, kommer Belinda til Vejlefjord på et 10 dage specialiseret genoptræningsophold. Undervejs i sygdomsforløbet får Belinda desuden problemer med en frossen skulder. Der var træning på programmet fra […]

Læs mere »

Ny Fjordbo, Vejlefjord Rehabilitering søger nattevagt

En enestående chance for at blive en del af et fantastisk team Vi befinder os i en stærkt stigende udvikling og vokser aktuelt med mange nye beboere. Derfor har vi behov for en vågen nattevagt 4 nætter om ugen mandag-fredag. Der er i første omgang tale om en tidsbegrænset stilling på 37 timer. Om os […]

Læs mere »

NMES Basiskursus

Kurset er rettet mod fag-personer, som har lyst til at stifte bekendtskab med denne behandlingsform. Efter det meget praktiske kursus vil deltagerne kunne anvende NMES (neuromuskulær elektrisk stimulering) på et basalt niveau. Undervisning: Der undervises i Compex-apparater, og deltagerne vil lære indstilling af apparatet og placering af elektroder. Der vil være introduktion til smerte- og […]

Læs mere »

Pårørendedag på Ny Fjordbo

Formålet med temadagen er at de pårørende opnår viden om følger efter hjerneskade og gennem samvær med ligestillede får mulighed for erfaringsudveksling. Indhold på temadagen Viden om synlige og usynlige følgevirkninger efter en hjerneskade, herunder også følgerne for familien. Dagen vil veksle mellem undervisning, oplæg, dialog og erfaringsudveksling. Temadagen ledes af et tværfagligt team. Daglig […]

Læs mere »

Børneneuropsykolog/autoriseret psykolog søges til Børneneurocentret

Her er stillingen for dig, der kan lide at gøre en forskel for børn og unge med hjerneskader eller udviklingsforstyrrelser, og som gerne vil udvikle sig fagligt. Opgaverne på Børneneurocentret består blandt andet af børneneuropsykologiske udredninger, rådgivning og behandling, herunder opgaver for den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), som Vejlefjord Rehabilitering er leverandør til. Da […]

Læs mere »

En enestående chance for den visionære Afdelingssygeplejerske

Brænder du for ledelse og udvikling, så tilbyder vi et lederjob i vores sengeafdeling, som er i en rivende udvikling og forandring. Vejlefjord Rehabilitering søger en dynamisk, erfaren og ambitiøs afdelingssygeplejerske med gennemslagskraft, organisatorisk overblik og lyst til tværfaglig ledelse. Om os Vejlefjord Rehabilitering er et specialiseret rehabiliteringstilbud til patienter der efter en erhvervet hjerneskade, […]

Læs mere »

Erfaren sygeplejerske med hjertet på rette sted

Vejlefjord Rehabilitering søger en stabil sygeplejerske med en stærk faglighed og et drive til at gøre en forskel for vores patienter. Stillingen er på 32-37 timer/uge. Om os Vejlefjord Rehabilitering er et højt specialiseret rehabiliteringstilbud til patienter, der efter en erhvervet hjerneskade, operation eller langtidssygdom ønsker en målrettet træning i optimale og trygge rammer. Vi […]

Læs mere »

Ekspertise i tværfaglig rehabilitering kan hjælpe 20-årige gamle skader

Et motorcykeluheld i 1993 gav den daværende unge mand Jesper en varig hjerneskade, som gjorde ham lam i højre side af kroppen. Jesper har siden ulykken boet i handicapvenlig bolig med kommunal støtte og hjemmehjælp samt gået til genoptræning i et lokalt fysioterapi center. Men på grund af yderligere tab af funktionsevnen i de senere […]

Læs mere »

Meningsfulde rehabiliteringsophold får patienter til at vende tilbage

Som konsekvens af en faldulykke tilbage i 2003 blev Palle Nebel Frank lagt fem uger i respirator. Palles liv blev vendt på hovedet, og efter flere års genoptræning kom han til Vejlefjord på et rehabiliteringsforløb. Forløbet gav mange af de ønskede resultater; Palle kom ud af sin rollator, kunne kvitte sin dropfodsskinne og tog 7 […]

Læs mere »
1 2 3 5