Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Nyheder


Ekspertise i tværfaglig rehabilitering kan hjælpe 20-årige gamle skader

Et motorcykeluheld i 1993 gav den daværende unge mand Jesper en varig hjerneskade, som gjorde ham lam i højre side af kroppen. Jesper har siden ulykken boet i handicapvenlig bolig med kommunal støtte og hjemmehjælp samt gået til genoptræning i et lokalt fysioterapi center. Men på grund af yderligere tab af funktionsevnen i de senere […]

Læs mere »

Meningsfulde rehabiliteringsophold får patienter til at vende tilbage

Som konsekvens af en faldulykke tilbage i 2003 blev Palle Nebel Frank lagt fem uger i respirator. Palles liv blev vendt på hovedet, og efter flere års genoptræning kom han til Vejlefjord på et rehabiliteringsforløb. Forløbet gav mange af de ønskede resultater; Palle kom ud af sin rollator, kunne kvitte sin dropfodsskinne og tog 7 […]

Læs mere »

Temadag for pårørende

Vejlefjord Rehabilitering afholder temadag for pårørende Formålet med temadagenAt de pårørende opnår viden om følger efter hjerneskade og gennem samvær med ligestillede får mulighed for erfaringsudvekslingIndhold på temadagenViden om synlige og usynlige følgevirkninger efter en hjerneskade samt “vejen videre” som pårørende til en person med erhvervet hjerneskade. Dagen vil veksle mellem undervisning, oplæg, dialog og […]

Læs mere »

Avanceret kursus NMES

Kurset er målrettet terapeuter, som arbejder med neurologiske patienter. Der bliver gået i dybden med fysiologi, indstillingsparametre, programvalg og træningsmetoder. Fokus vil ligge på behandling af underekstremiteten og de typiske problemstillinger her. Der vil blive gennemgået relevant litteratur på området. Undervisning: Efter kurset vil deltagerne være i stand til at vælge det optimale program til […]

Læs mere »

Genoptræning i varmtvandsbassin

På Vejlefjord tilrettelægger vi altid et genoptræningsforløb med udgangspunkt i vores patienters aktuelle færdigheder og vanskeligheder. Vi tager afsæt i patientens interesser og daglige gøremål. Det skal skubbe grænser, byde på oplevelser og være sjovt. Jane Rendbæk nyder i høj grad sit genoptræningsophold på Vejlefjord Rehabilitering. Den daglige træning består af minimum én times træning […]

Læs mere »

Vi er den røde tråd i patientforløbet

Den vigtigste opgave for de sundhedsfaglige koordinatorer på Vejlefjord Rehabilitering er, sammen med patienten, de pårørende og eventuel samarbejdspartner at afstemme forventningerne til hver enkelt patientforløb samt at sikre den røde tråd i opholdet fra første kontakt til udskrivelse. De udgør tilsammen et lille engageret team bestående af tre sygeplejersker og en sekretær. De sundhedsfaglige […]

Læs mere »

Fra rullestol til trapper via Vejlefjord Rehabilitering

En kraftig hjerneblødning i 2014 resulterede i en delvis lammelse i den venstre side af kroppen for Miriam Dalsgaard. Det betød en markant forandret hverdag, hvor rullestolen blev hendes daglige følgesvend. Men et positivt livssyn, en vilje af stål, og et koncentreret rehabiliteringsophold på Vejlefjord medfører, at rullestolen er ved at være fortid og livsglæden […]

Læs mere »

Logopædi er et vigtigt indsatsområde i rehabiliteringen på Vejlefjord

En hjerneskade kan give store udfordringer for taleevnen. For patienter, der oplever problemer med sproget efter en erhvervet hjerneskade, tilrettelægger vi det tværfaglige rehabiliteringsforløb med udgangspunkt i patientens aktuelle tale- og sprogvanskeligheder. Vi har god erfaring med at tilrettelægge korte intensive træningsforløb samt udvikling af kompenserende strategier og virkemidler, som understøtter patienternes formidlingsevne og interaktion […]

Læs mere »

Tværfaglige hold

Vejlefjord Rehabilitering arbejder med specialiseret rehabilitering efter hjerneskade. Vi laver teambaserede, tværfaglige, helhedsorienterede forløb. Træningen foregår individuelt og på hold, holdene kan være både mono- og tværfaglige. Aktuelt har vi følgende tværfaglige hold på Vejlefjord Rehabilitering: Kognitiv Rehabilitering, et hold ledet af en neuropsykolog og en ergoterapeut, hvor patienterne arbejder i en mindre gruppe med […]

Læs mere »

Temadag for pårørende

Vejlefjord Rehabilitering afholder temadag for pårørende Formålet med temadagen At de pårørende opnår viden om følger efter hjerneskade og gennem samvær med ligestillede får mulighed for erfaringsudveksling.   Indhold på temadagen Viden om synlige og usynlige følgevirkninger efter en hjerneskade samt “vejen videre” som pårørende til en person med erhvervet hjerneskade. Dagen vil veksle mellem […]

Læs mere »