Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Nyheder


Pårørendedag på Ny Fjordbo

Formålet med temadagen er at de pårørende opnår viden om følger efter hjerneskade og gennem samvær med ligestillede får mulighed for erfaringsudveksling. Indhold på temadagen Viden om synlige og usynlige følgevirkninger efter en hjerneskade, herunder også følgerne for familien. Dagen vil veksle mellem undervisning, oplæg, dialog og erfaringsudveksling. Temadagen ledes af et tværfagligt team. Daglig […]

Læs mere »

Børneneuropsykolog/autoriseret psykolog søges til Børneneurocentret

Her er stillingen for dig, der kan lide at gøre en forskel for børn og unge med hjerneskader eller udviklingsforstyrrelser, og som gerne vil udvikle sig fagligt. Opgaverne på Børneneurocentret består blandt andet af børneneuropsykologiske udredninger, rådgivning og behandling, herunder opgaver for den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), som Vejlefjord Rehabilitering er leverandør til. Da […]

Læs mere »

En enestående chance for den visionære Afdelingssygeplejerske

Brænder du for ledelse og udvikling, så tilbyder vi et lederjob i vores sengeafdeling, som er i en rivende udvikling og forandring. Vejlefjord Rehabilitering søger en dynamisk, erfaren og ambitiøs afdelingssygeplejerske med gennemslagskraft, organisatorisk overblik og lyst til tværfaglig ledelse. Om os Vejlefjord Rehabilitering er et specialiseret rehabiliteringstilbud til patienter der efter en erhvervet hjerneskade, […]

Læs mere »

Erfaren sygeplejerske med hjertet på rette sted

Vejlefjord Rehabilitering søger en stabil sygeplejerske med en stærk faglighed og et drive til at gøre en forskel for vores patienter. Stillingen er på 32-37 timer/uge. Om os Vejlefjord Rehabilitering er et højt specialiseret rehabiliteringstilbud til patienter, der efter en erhvervet hjerneskade, operation eller langtidssygdom ønsker en målrettet træning i optimale og trygge rammer. Vi […]

Læs mere »

Ekspertise i tværfaglig rehabilitering kan hjælpe 20-årige gamle skader

Et motorcykeluheld i 1993 gav den daværende unge mand Jesper en varig hjerneskade, som gjorde ham lam i højre side af kroppen. Jesper har siden ulykken boet i handicapvenlig bolig med kommunal støtte og hjemmehjælp samt gået til genoptræning i et lokalt fysioterapi center. Men på grund af yderligere tab af funktionsevnen i de senere […]

Læs mere »

Meningsfulde rehabiliteringsophold får patienter til at vende tilbage

Som konsekvens af en faldulykke tilbage i 2003 blev Palle Nebel Frank lagt fem uger i respirator. Palles liv blev vendt på hovedet, og efter flere års genoptræning kom han til Vejlefjord på et rehabiliteringsforløb. Forløbet gav mange af de ønskede resultater; Palle kom ud af sin rollator, kunne kvitte sin dropfodsskinne og tog 7 […]

Læs mere »

Temadag for pårørende

Vejlefjord Rehabilitering afholder temadag for pårørende Formålet med temadagenAt de pårørende opnår viden om følger efter hjerneskade og gennem samvær med ligestillede får mulighed for erfaringsudvekslingIndhold på temadagenViden om synlige og usynlige følgevirkninger efter en hjerneskade samt “vejen videre” som pårørende til en person med erhvervet hjerneskade. Dagen vil veksle mellem undervisning, oplæg, dialog og […]

Læs mere »

Avanceret kursus NMES

Kurset er målrettet terapeuter, som arbejder med neurologiske patienter. Der bliver gået i dybden med fysiologi, indstillingsparametre, programvalg og træningsmetoder. Fokus vil ligge på behandling af underekstremiteten og de typiske problemstillinger her. Der vil blive gennemgået relevant litteratur på området. Undervisning: Efter kurset vil deltagerne være i stand til at vælge det optimale program til […]

Læs mere »

Genoptræning i varmtvandsbassin

På Vejlefjord tilrettelægger vi altid et genoptræningsforløb med udgangspunkt i vores patienters aktuelle færdigheder og vanskeligheder. Vi tager afsæt i patientens interesser og daglige gøremål. Det skal skubbe grænser, byde på oplevelser og være sjovt. Jane Rendbæk nyder i høj grad sit genoptræningsophold på Vejlefjord Rehabilitering. Den daglige træning består af minimum én times træning […]

Læs mere »

Vi er den røde tråd i patientforløbet

Den vigtigste opgave for de sundhedsfaglige koordinatorer på Vejlefjord Rehabilitering er, sammen med patienten, de pårørende og eventuel samarbejdspartner at afstemme forventningerne til hver enkelt patientforløb samt at sikre den røde tråd i opholdet fra første kontakt til udskrivelse. De udgør tilsammen et lille engageret team bestående af tre sygeplejersker og en sekretær. De sundhedsfaglige […]

Læs mere »