Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Podcasts


Hjernecast er Hjerneskadeforeningens podcast om de liv, der leves med en hjerneskade. Målgruppen er ramte, pårørende og fagpersoner. På Vejlefjord Rehabilitering støtter vi op om det gode initiativ med relevante og aktuelle emner. Vi kan bidrage med den faglige vinkel, og emnerne kommer bredt omkring. De aktuelle podcasts kan høres her på vores hjemmeside eller på Hjernecast, hvor der også er mange andre spændende emner.

Podcast 1

I denne episode af Hjernecast fortæller neuro-optometrist Maria Beadle om sit arbejde med at hjælpe mennesker, som er blevet ramt af en hjerneskade, til at fungere bedre i hverdagen. Maria kan træne deres syn til et bedre niveau eller give dem strategier og hjælpemidler, som giver dem bedre funktion og mere livskvalitet.

Medvirkende: neuro-optometrist Maria Beadle

Podcast 2

Hvad vil det egentlig sige, at et genoptræningssted arbejder tværfagligt? Hvad laver en ergoterapeut – eller en neuropsykolog? Og hvad er det, som de helt særligt kan gøre sammen? I denne episode af Hjernecast medvirker to neuropsykologer og en ergoterapeut, der arbejder tæt sammen i genoptræningen af beboere på Vejlefjord Rehabilitering. I løbet af samtalen kommer vi ind på, hvordan man hjælper patienter til en meningsfuld hverdag, hvad man kan forvente, hvis man skal genoptræne på Vejlefjord, og hvordan fagpersoner arbejder med at inddrage pårørende.

Medvirkende: ergoterapeut Grethe Foget, neuropsykolog Pernille Thyge og ledende neuropsykolog Iris Dam.

Podcast 3

Når man er i et intensivt rehabiliteringsforløb, har man engang imellem brug for et sted at få luft for hverdagens frustrationer. På Vejlefjord har Bente og Bente altid frisk kaffe på kanden og tid til en snak, hvilket giver stor værdi for patienterne, der ofte er her i længere perioder.

Medvirkende: Bente Hald, Bente Frederiksen og Kenneth Kinastowski

 

Podcast 4

Sex er et helt basalt behov som næsten ligger på linje med behovet for at spise og drikke. En hjerneskade kan desværre have store konsekvenser for den del af livet. Af mange årsager. I denne udgave af Hjernecast taler vi med neuropsykolog Iris Dam om seksualiteten efter en hjerneskade – herunder hvad man som hhv. fagperson, pårørende og den som er ramt af en hjerneskade kan gøre.

Medvirkende: Iris Dam

Podcast 5

Musik har det med at få de fleste områder af hjernen til at reagere. Sange vækker følelser og får os til at smile, mindes og græde. Rytmen får os til at bevæge fødder og fingre, måske ligefrem bryde ud i dans. Men musik som terapiform – hvad er det? Og hvordan kan musikterapi bruges i rehabiliteringen af mennesker med erhvervet hjerneskade?

Medvirkende: Emil Eriksen

Podcast 6

Logopæd Mette Thinggaard Henriksen fortæller om talepædagogens/logopædens arbejde og hvordan man kan hjælpe folk med kommunikations vanskeligheder på grund af en hjerneskade. Vi taler blandt andet om de forskellige måder en hjerneskade kan påvirke ens evne til at kommunikere, og om hvilke hjælpemidler der findes, og hvordan man som pårørende/omgivelser kan hjælpe en som er ramt på kommunikationen.

Medvirkende: Mette Tinggaard Henriksen