Coronavirus -
sådan forholder vi os

Læs mere

De pårørende spiller en vigtig rolle i rehabiliteringen


Hvert år erhverver 20.000 danskere en hjerneskade, og skaden påvirker ikke kun den ramte, den påvirker også dem, som står patienterne nær. Som pårørende oplever man typisk reaktioner som angst, magtesløshed og vrede, og det kan være vanskeligt at håndtere. Men får de pårørende den nødvendige support og rådgivning, kan det forbedre rehabiliteringsforløbet til gavn for både patienten og de pårørende. På Vejlefjord er det derfor vigtigt at inddrage de pårørende i rehabiliteringsforløbet.   

Mange af de patienter som Vejlefjord Rehabilitering modtager har erhvervet en kraftig hjerneskade typisk efter en blodprop eller en blødning i hjernen, og det forandrer både patienten og de pårørendes liv for altid. Ofte kommer de pårørende helt automatisk til at påtage sig krævende opgaver og nye roller i forbindelse med sygdomsforløbet, og det kan være meget vanskeligt for mange at magte, hvis man samtidig skal få en hverdag til at fungere med familie, børn og arbejde.

Vigtigt at støtte og rådgive de pårørende

De pårørende er ofte selv i krise og ramt af sorg, og det kan føles uoverskueligt at træde ind i den nye rolle og hverdag som et langstrakt rehabiliteringsforløb kan indebære.

”De pårørende står pludselig i en situation, hvor de både skal sætte sig ind i et kompliceret sygdomsforløb, tage stilling til en lang række ting i fællesskab med plejepersonalet og samtidigt klare alle opgaver derhjemme”, forklarer neuropsykolog Astrid Helene Riber, Vejlefjord Rehabilitering.

Undersøgelser viser, at mange af de par, hvor den ene part har erhvervet en hjerneskade, desværre ender med at blive skilt. Derfor er det vigtigt at få klædt de pårørende på så tidligt i rehabiliteringsforløbet som muligt, så de bliver rustede til at håndtere de store forandringer og udfordringer, som den nye hverdag medfører.

”I tilfælde hvor børn er blandt de pårørende, kan det ligeledes være meget krævende for den ”raske forælder”, at få den nye hverdag til at hænge sammen. Men kan den ”raske forælder” håndtere denne situation og ikke bukke under for f.eks. stres eller anden fysisk sygdom, har børnene bedre mulighed for at få en velfungerende opvækst og voksenliv”, uddyber Astrid.

Rådgivning, samtaler og temadage for de pårørende

Vejlefjord tager imod patienter fra hele landet. Mange patienter er langt væk hjemmefra, og i mange tilfælde kommer patienterne også kort tid efter at skaden er indtruffet. Det kræver et kompetent og erfarent team af fagprofessionelle, som forstår at tilpasse og sammensætte et individuelt rehabiliteringsforløb, der også inddrager de pårørende bedst muligt.

Kognitive skader medfører mange forskellige slags følger, og de kan være svære at sætte sig ind i som pårørende. Den hjerneskadede kan f.eks. ændre personlighed, opleve store problemer med hukommelsen og nedsat koordinations- og koncentrationsevne, hvilket er vanskeligere at forholde sig til som pårørende sammenlignet med fysiske skader.

Neuropsykologernes rådgivning og samtaler med de pårørende, samtalegrupper og temadage er nogle af de tiltag som Vejlefjord Rehabilitering har gode erfaringer med. Vejlefjord tilbyder de pårørende rådgivende samtaler med en erfaren neuropsykolog, som står til rådighed igennem hele forløbet, også hvis man har behov for en mere uformel snak. De pårørende får også mulighed for at deltage i samtalegrupper, hvor man kan indhente og udveksle erfaring med andre pårørende. Samtalegrupperne er ledet af en neuropsykolog og tager udgangspunkt i, hvad du som pårørende ønsker at tale om.

Individuelle rehabiliteringsforløb der inddrager de pårørende efter behov

”På Vejlefjord har vi fokus på at tilrettelægge individuelle rehabiliteringsforløb. Vi skal være fleksible, da det er nødvendigt at vi kan justere ind efter enhver patientsituation og de pårørendes behov for at skabe de bedste betingelser for rehabiliteringen”, understreger Astrid.

Vejlefjord afholder temadage to gange om året, som ledes af et tværfagligt team for at give yderligere mulighed for rådgivning, erfaringsudveksling og for at de pårørende kan indhente mere viden om de synlige og usynlige følgevirkninger af kognitive skader. Programmet for en temadag indeholder både undervisning, oplæg og gruppesamtaler.

”Vi kan se, at får vi hurtigt kontakt til den nære pårørende og stiller forskellige aktiviteter til rådighed som f.eks. samtaler med en af vores neuropsykologer eller samtalegrupper med andre pårørende, kan vi med den rette hjælp komme langt”, fortæller Astrid og fortsætter:

”De pårørende er ofte meget taknemmelige for Vejlefjords indsats på dette område, ofte hører jeg de pårørende sige, at de ville ønske, at de havde fået denne rådgivning tidligere i forløbet, så de havde været bedre i stand til at håndtere de forskellige situationer. Det understreger jo netop, at en tidlig indsats overfor de pårørende er vigtig”.