Coronavirus -
sådan forholder vi os

Læs mere

Tilbud til pårørende til unge


En erhvervet hjerneskade rammer ikke kun dem, der erhverver hjerneskaden. Pårørende og andre nære relationer kan også opleve en følelse af tab, og de kan i forskellig grad føle en til tider me­get stor belastning. Indsatser rettet mod pårøren­de handler om at tilbyde information, rådgivning og undervisning, men også om at inddrage dem mest muligt i forløbet. På Vejlefjord Rehabilitering er pårørende en vigtig del af rehabiliteringen og der er flere tilbud målrettet den pårørende.