Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
visitationen@vejlefjord.dk

Tilbud til pårørende til unge


En erhvervet hjerneskade rammer ikke kun dem, der erhverver hjerneskaden. Pårørende og andre nære relationer kan også opleve en følelse af tab, og de kan i forskellig grad føle en til tider me­get stor belastning. Indsatser rettet mod pårøren­de handler om at tilbyde information, rådgivning og undervisning, men også om at inddrage dem mest muligt i forløbet. På Vejlefjord Rehabilitering er pårørende en vigtig del af rehabiliteringen og der er flere tilbud målrettet den pårørende.