Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Tilbud til pårørende til unge


En erhvervet hjerneskade rammer ikke kun dem, der erhverver hjerneskaden. Pårørende og andre nære relationer kan også opleve en følelse af tab, og de kan i forskellig grad føle en til tider me­get stor belastning. Indsatser rettet mod pårøren­de handler om at tilbyde information, rådgivning og undervisning, men også om at inddrage dem mest muligt i forløbet. På Vejlefjord Rehabilitering er pårørende en vigtig del af rehabiliteringen og der er flere tilbud målrettet den pårørende.