Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Tilbud til pårørende


Som pårørende til en person med hjerneskade kan der være mange tanker, du går alene med.

I den første tid, efter skaden er sket, har du måske udelukkende brugt din energi på den, der har fået hjerneskaden: Der har været mange uvante ting, du skulle forholde dig til, både i forhold til sygehusbehandlingen, og i forhold til at få familien og dagliglivet til at hænge sammen. Det vil ikke være usædvanligt, hvis du først nu, hvor den mest akutte behandling er overstået, har fået tid og ro til at bemærke, hvordan du selv har det, midt i alle omvæltningerne.

Måske har du, som mange andre pårørende, oplevet at det kan være svært at finde nogen at dele tanker, håb og bekymringer med, da man ofte ikke har nogen i sin omgangskreds der kender til det at være pårørende til en person med en hjerneskade. På Vejlefjord Rehabilitering har vi flere tilbud, der er målrettet pårørende, der er mulighed for at deltage i:

    • samtalegruppe med andre pårørende
  • 2 årlige temadage 
  • individuel rådgivende samtale med en af vores neuropsykologer

Vejlefjord Rehabilitering afholder 2 gange årligt temadag for pårørende.

Formålet med temadagen er, at de pårørende opnår viden om følger efter hjerneskade og gennem samvær med ligestillede får mulighed for erfarings udveksling.

Indhold i temadagen

Viden om synlige og usynlige følgevirkninger efter en hjerneskade samt “vejen videre” som pårørende til en person med erhvervet hjerneskade.
Dagen vil veksle mellem undervisning, oplæg, dialog og erfaringsudveksling.
Temadagen ledes af det tværfaglige team.

Hvem kan deltage

Temadagen henvender sig til de nærmeste pårørende til patienter, som er, eller har været på behandlingsophold hos Vejlefjord Rehabilitering.
Såfremt der herudover er ledige pladser er der mulighed for at andre kan deltage.

Pårørendedage

Kærlighed kan også rehabilitere