Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Temadag for pårørende


Temadag for pårørende til personer med erhvervet hjerneskade

Vejlefjord Rehabiliteringscenter afholder fire gange årligt temadag for pårørende.

Formålet med temadagen er, at de pårørende opnår viden om følger efter hjerneskade og gennem samvær
med ligestillede får mulighed for erfaringsudveksling…

Indhold i temadagen

Viden om synlige og usynlige følgevirkninger efter en hjerneskade samt “vejen videre” som pårørende til en person med erhvervet hjerneskade.

Dagen vil veksle mellem undervisning, oplæg, dialog og erfaringsudveksling.

Temadagen ledes af det tværfaglige team.

Hvem kan deltage

Temadagen henvender sig til de nærmeste pårørende til patienter, som er, eller har været på behandlingsophold hos Vejlefjord Rehabilitering.

Såfremt der herudover er ledige pladser er der mulighed for at andre kan deltage.

Kommende temadage i 2017

Temadagen starter kl. 03.30 og slutter kl. 15.30. Vi sørger for forplejning i løbet af dagen.

Skulle du have besvær med at nå frem til temadagens start, vil der mod en mindre betaling være mulighed for en opredning på din pårørendes værelse aftenen før.

Tilmelding

Send en mail til Winnie Roskvist på wir@vejlefjord.dk eller tag kontakt på tlf. 76 82 33 20.

Oplys hvilken temadag du ønsker at deltage i

  • Dit navn og hvem du er pårørende til
  • Din adresse samt telefon/mail

Tilmelding skal ske senest 3 uger før den aktuelle temadag.