Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Pårørendedag på Ny Fjordbo


Formålet med temadagen

At de pårørende opnår viden om følger efter hjerneskade og gennem samvær med ligestillede får mulighed for erfaringsudveksling.

Indhold på temadagen

Viden om synlige og usynlige følgevirkninger efter en hjerneskade, herunder også følgerne for familien. Dagen vil veksle mellem undervisning, oplæg, dialog og erfaringsudveksling. Temadagen ledes af et tværfagligt team.Afdelingsleder og neuropsykolog Astrid Riber, Psykolog Maja Støttrup og Ergoterapeut Mette Lund er foredragsholdere/facilitatorer på dagen.

Program
9.00- 9.30: Kaffe og fælles velkomst

9.30-10.00: NyFjordbo’s behandlingskoncept. En typisk hverdag på NyFjordbo.

10.00-10.45: Kort introduktion til hjernen v/ Maja Støttrup

10.45-11.00: Pause

11.00-12.30: Hjernen og følgevirkninger. Roller og følelsesmæssige reaktioner i familien. Hvad sker der, når den unge hjerne rammes ?

12.30-13.30: Frokost

13.30- 14.30: Erfaringdsudveksling i mindre grupper: opdeling i forældre, søskende, bedsteforældre – andre relationer.

14.30-14:45: PauseBeboere deltager i det sidste foredrag.

14.45- 15.45: Familien Riisbjerg Thomsen fortæller om håb, muligheder og forandring, når ens barn får en hjerneskade.

15.45-16.00: Afrunding

 

Dato: Fredag d. 8. juni 2018

Tid: 9.00-15.30

Sted: Vejlefjord Rehabilitering

Deltagere: pårørende til beboerne på Ny Fjordbo

Bindende tilmelding: wir@vejlefjord.dk inden 1.juni

Dagen rundes af med en tur i parken og fælles aftensmad.