Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Patienter og kommuner giver topkarakterer til Vejlefjord


9 ud af 10 patienter er meget tilfredse med deres rehabiliteringsophold på Vejlefjord Rehabilitering. Især personalets imødekommenhed og træningsfaciliteterne får topkaraktererne i tilfredshedsundersøgelser. Også de henvisende kommuner er særdeles tilfredse med Vejlefjords rehabilitering.  

Af journalist Else Marie Andersen

Et af målene med at sende hjerneskaderamte på et rehabiliteringsophold på Vejlefjord er at ruste dem til at klare hverdagen på nye vilkår – med en hjerne og en krop, der reagerer anderledes end før skaden. Det er de ramtes fremtidige jobmuligheder, bolig, ja, hele livssituation og livskvalitet, der er på spil.
At dømme ud fra patienternes feedback får de i den grad udbytte af deres ophold.
Næsten alle indlagte patienter – 93 % af 135 indlagte – giver udtryk for, at de har været tilfredse med deres ophold på Vejlefjord Rehabilitering. Tallene er baseret på svar fra 135 indlagte patienter gennem 2018.
”Ja, patienterne er ret tilfredse med at være her,” medgiver forsknings- og udviklingschef Mette Underbjerg.

Patienter lærer at takle hverdagen

Nævnt i flæng viser de rå tal fra sammentællingen af patienternes svar, at 94 % er så tilfredse, at de vil ’anbefale Vejlefjord Rehabilitering til andre’. 97 % af patienterne oplever personalet som ’venligt og imødekommende’. 95 % angiver, at træningsfaciliteterne er i top, mens 91 % er enten meget enig eller enig i, at de har ’fået viden og færdigheder, som de kan bruge i hverdagen’.
At gøre hjerneskaderamte i stand til at lære nye færdigheder kræver neurofagligt uddannet personale. Vejlefjord Rehabilitering er godkendt til specialiseret rehabilitering, fordi personalet har neuropsykologisk og -faglig viden om hjernen og hjerneskaders følger. Viden, der gør de ansatte i stand til at lære hjerneskaderamte nye måder at tackle livet på.

Kommuner er 100 % tilfredse

Netop den neurospecialiserede tilgang til patienterne er også den helt overvejende årsag til, at hjerneskadekoordinatorer og andre visitatorer henviser hjerneskaderamte til Vejlefjord. Det viser en sammentælling af en miniundersøgelse blandt de henvisende kommuner. De angiver også, at de ikke selv havde nødvendig specialiseret rehabilitering til rådighed. Derfor henviser de borgere til Vejlefjord.

En hverdag på nye vilkår

Nogle patienter bliver indlagt, kort efter skaden er sket. Andre kommer først to-tre år efter, men fælles for dem er, at opholdet på Vejlefjord Rehabilitering har fokus på den enkelte patients behov for at blive i stand til at klare hverdagen på nye vilkår. Mere end tre ud af fire – 78 % – oplever, at de har fået større livskvalitet efter opholdet.
Når patienter bliver udskrevet fra Vejlefjord Rehabilitering, får de udleveret et papirskema med 25 spørgsmål og med mulighed for at skrive deres personlige kommentarer. Skemaet er inddelt i kategorierne: Generel tilfredshed, rehabiliteringens mål og indflydelse, personalet, fysiske rammer og maden.

Vi lærer af de få utilfredse

Indimellem er der nogle patienter, som er utilfredse med et eller andet, viser sammentællingen af patienternes svar. Et jordnært eksempel er, at en patient har skrevet, at der manglede en svaber på værelset. En anden nævner, at det kunne have været rart, hvis der havde været andre personer med til udskrivningsmødet.
”Formålet med skemaerne er at blive endnu bedre. Vi lærer rigtig meget af patienternes svar og bruger deres tilbagemeldinger til at forbedre vores indsats. Kan vi ændre noget, gør vi det,” understreger Mette Underbjerg.
Hun kalder undersøgelserne af patienternes tilfredshed for ’kvalitetsudviklende undersøgelser’. Hvis du søger på netop de to ord på Vejlefjord Rehabiliterings hjemmeside, kan du se flere resultater.


<< Tilbage til nyhedsoversigt