Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Patienthistorier


Døgnrehabilitering med de rette fagpersoner har gjort en stor forskel for Thomas på 23 år

Læs om Mortens 9 intense måneder på Ny Fjordbo

Vejlefjord Rehabilitering, et trin på vejen til at til at opnå større livskvalitet  

77- årige Jørgen på rehabiliterings ophold efter en blodprop i hjernen

Fra Grønland til Danmark – Rehabilitering efter en hjerneblødning

Efter en cykel ulykke boede Marvin 2,5 år på Ny Fjordbo.

Fleksibel genoptræning med ny teknologi gør Vejlefjord unik

10 dages intensiv genoptræning af en albue, efterfulgt af et ambulant forløb

Ekspertise i tværfaglig rehabilitering kan hjælpe 20-årige gamle skader

Meningsfulde rehabiliteringsophold får patienter til at vende tilbage