Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Patienthistorier


Genoptræning i varmtvandsbassin

Fra kørestol til trapper via Vejlefjord Rehabilitering

Rehabiliteringsophold på Vejlefjord blev markant vendepunkt

Else fik livsglæden tilbage på Vejlefjord Rehabilitering

Scalp akupunktur hjalp mod blodpropsrelateret hovedpine

Synsforstyrrelser efter blodprop

Fra intensiv til eget hjem via Vejlefjord

Kom tilbage på sporet efter rehabiliteringsophold

Tilbage til livet som ung med hjerneskade

Fik friheden tilbage med dropfodsstimulation