Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Stærk leder til botilbuddet Ny Fjordbo på Vejlefjord Rehabilitering


Kan du kombinere høj faglighed med ledelse, udvikling, ordentlighed og gode faglige og forretningsmæssige resultater?

Vi har høje ambitioner for vores faglighed og ønsker os en leder, der prioriterer faglig ledelse som en disciplin på lige fod med personale- og driftsledelse. Vi forventer, at du har fokus på tæt opfølgning og løbende vurdering af, om medarbejderne har den fornødne viden og forståelse for de mange nye tiltag, der iværksættes, og at de bliver forankret i afdelingen.

Om os

Ny Fjordbo er et højt specialiseret døgnrehabiliteringstilbud for hjerneskadede unge/unge voksne i alderen 15-40 år.
Vi tilbyder en tværfaglig og helhedsorienteret indsats til vores beboere, som bor hos os på kortere eller længere ophold.
Vi lægger stor vægt på identitetsudvikling, socialt samvær og rummelighed.
Vi er en blandet gruppe bestående af (neuro)pædagoger, medhjælpere, ergo- og fysioterapeuter, lærere, neuropsykologer, SSA samt sygeplejersker.
Vi samarbejder fast med læge/neurolog/psykiater, talepædagog, diætist og ad hoc også med andre faggrupper.
Vi har et godt og tæt samarbejde med høj faglighed og en god og humoristisk omgangstone.

Vi forventer at

 • Du har solid ledelseserfaring gerne med en neuropædagogisk baggrund
 • Du som minimum har en professionsbachelor eller tilsvarende inden for det sociale- og/eller det sundhedsfaglige område – meget gerne erfaring med neurologi/rehabi-litering.
 • Du kan løse ledelsesopgaverne med stærk fokus på kvalitet, effektivitet og høj medarbejdertilfredshed
 • Du har forretningsmæssig forståelse
 • Du har lyst til at udvikle personalet og samarbejde med øvrige faggrupper
 • Du har gode samarbejdsevner, kan samarbejde med sundhedsprofessioner tværfagligt og tværorganisatorisk.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads

 • Hvor du er med til at præge nutiden og fremtiden.
 • Med et varieret og udfordrende job i et dynamisk miljø med stor gensidig tillid, respekt og fleksibilitet
 • Hvor ledelse værdsættes
 • Hvor man tager aktivt del i beslutningerne
 • Med fagligt dygtige og engagerede kollegaer
 • Med unikke rammer for rehabilitering hele døgnet

Arbejdsopgaver

 • Lede og coache personalet og sikre trivsel
 • Sammen med den øvrige ledergruppe samarbejde omkring den tværfaglige ledelse.
 • Ansvar for at ressourcer anvendes optimalt
 • Varetage den daglige arbejdstilrettelæggelse og kende personalets kompetencer og udviklingsbehov
 • Understøtte særligt vanskelige beboerforløb
 • Medvirke til at udvikle og styrke kvalitetsarbejdet i afdelingen
 • Profilere Ny Fjordbo og sikre den faglige udvikling

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling. Tiltrædelse snarest muligt. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Mere information

Om stillingen kan fås hos driftschef Pernille Bundgaard på tlf. 40880486. Du kan også læse mere om os her på hjemmesiden.

Ansøgning

Send din ansøgning og CV til hr@vejlefjord.dk med modtagelse senest d. 25.10.2017

Samtaler afholdes i uge 44-46

Download stillingsopslag