Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Stærkt neuropsykologisk fokus gør en forskel


På Vejlefjord Rehabilitering har vi, som ét af de eneste specialhospitaler i Danmark, valgt  neuropsykologien som toneangivende. Vi arbejder med en helhedsorienteret tilgang, hvor patienten er omdrejningspunktet i behandlingsforløbet, og hvor de pårørende inddrages som en naturlig del af patientens rehabilitering. Målet er altid at hjælpe patienten med at få livskvaliteten tilbage – og blive rustet til hverdagen.

 

Vejlefjord Rehabilitering har et stærkt neuropsykologisk fokus. Det betyder, at genoptræningen ikke alene er tværfaglig, men at den også hviler på et grundlag af højt specialiseret viden om hjernens funktion og psykologiske mekanismer. Vi har stor erfaring i specialiseret rehabilitering efter en erhvervet hjerneskade, og vi hjælper mange patienter med hjerneskade til at kunne fungere i deres hverdag igen. Det bliver muligvis ikke en hverdag på helt samme niveau, som før patienterne erhvervede deres hjerneskade, men vi kommer så tæt på, som muligt.

Patienternes hjerneskade er typisk resultatet af et slagtilfælde, en hovedskade eller en hjernesvulst, og det kan medføre, at patienten er bevægelseshæmmet i moderat eller ekstrem grad.

 

Hvordan hjælper den neuropsykologiske tilgang patienterne?

Når en patient med erhvervet hjerneskade starter i et behandlingsforløb på Vejlefjord, begynder opholdet altid med en indlæggelsessamtale ved én af de fire neuropsykologer, der er ansat i rehabiliteringsafsnittet.

”Når vi har fået et indblik i patientens sygehistorie og kortlagt patientens sociale, kognitive eller fysiske vanskeligheder, udarbejder vi en behandlingsplan og fastsætter nogle konkrete mål for opholdet på Vejlefjord. Det er vigtigt, at det planlagte behandlingsforløb tager udgangspunkt i patientens konkrete situation og selvforståelse. Vi skal få indblik i – hvor patienten kommer fra, som f.eks. patientens karaktertræk, færdigheder og hverdagens gøremål inden hjerneskaden indtraf, og hvad patienten gerne vil tilbage til” forklarer Iris Dam, Neuropsykolog og faglig leder på Vejlefjord, og tilføjer;

”Den neuropsykologiske tilgang er at genoptræne de kognitive og sociale færdigheder som bl.a. er hukommelse, overblik, koncentrationsevne, sprogfunktion, selvbillede og interaktion med andre mennesker. Patienten kan ofte have svært ved at forstå sin egen situation. Hjernen er måske ikke opdateret på viden og hændelser i forhold til før skaden indtraf, og patienten glemmer eller forstår ikke sin egen situation og funktionsnedsættelse. Lidt populært sagt kan man sige, at patientens eget fotografiapparat er gået i stykker”, uddyber Iris Dam.

Vanskeligheder med selvindsigt og funktionsnedsættelse medfører ofte frustrationer, vrede og nedtrykthed, og her er den neuropsykologiske tilgang afgørende for, at hjælpe patienten til at håndtere og forstå situationen bedre, samt hvordan patienten kan genoptræne de nedsatte færdigheder.

For at kunne genoptræne patienternes såvel fysiske, som deres sociale eller kognitive vanskeligheder, er det vigtigt at behandlingen varetages af neuropsykologer med den nødvendige specialviden.

Neuropsykologerne på Vejlefjord har alle omfattende viden om hjernens funktion og om hjerneskader. Da patienterne er hele mennesker, der kommer med forskellige baggrunde og med forskellige behov, er det vigtigt at andre psykologiske discipliner også inddrages. På Vejlefjord har vi således neuropsykologer, der har efteruddannelse i psykoterapi, og psykologer der har erfaring fra revalideringsområdet og psykiatrien. Desuden har vi mulighed for at trække på de VISO-psykologer, der ligeledes er i huset, og som har specialviden inden for en meget bred vifte af områder.

Vores neuropsykologer bliver dog aldrig færdige med at lære. På trods af vores brede erfaring, lærer vi noget nyt af hver eneste patient og af hver eneste pårørende, som vi møder. Vi er meget opmærksomme på at neurologi, rehabilitering og neuropsykologi er områder i udvikling, og vi sætter en ære i at holde os opdaterede på ny forskning og ny viden.

Vejlefjord har god erfaring med skiftevis genoptræning på hold og individuel genoptræning. Her er fællesnævneren for al genoptræning, at tage udgangspunkt i patientens individuelle situation, tidligere færdigheder og interesser. Det kan være individuel genoptræning i færdigheder som f.eks. badminton, cykling, svømning, fiskeri eller havearbejde, men det kan også være holdtræning i at løse kendte opgaver fra hverdagen. Holdopgaven kan for eksempel være at planlægge at have aftensmaden klar til et bestemt tidspunkt, at arrangere en biograftur eller at få planlagt de hjemlige gøremål, således at patienten hverken overforbruger sine kræfter, eller forsømmer vigtige opgaver. Udfordringer som kræver koordineringsevne, koncentration og overblik.

 

Tværfaglig tilgang afgørende for succes

På Vejlefjord er vi knapt 40 specialister inden for neuropsykologi, ergo- og fysioterapi, syge- og sundhedspleje, specialernæring og talepædagogik, og vi udgør tilsammen Vejlefjords daglige behandlingsstab. Vi samarbejder i teams, som er neuropsykologisk drevet og sammensat af de forskellige fagområder og relevante specialister afhængig af patienternes behov. Alle patienter på Vejlefjord bliver tilknyttet et behandlingsteam og får ligeledes en fast gennemgående kontaktperson.

”Vores tværfaglige tilgang og teambaseret organisering med alle relevante specialer samlet i samme behandlingsteam, er uden tvivl en afgørende faktor for vores patienters gode helbredelsesresultater” forklarer Iris Dam.

”Desuden er vi gode til at trække på hinandens fagområder, og vi har en gensidig respekt for hinandens kompetencer. Organiseringen i tværfaglige teams sikrer også, at vi ikke har en særlig hierarkisk struktur, så vi kan træffe effektive og afgørende beslutninger i den konkrete behandlingssituation. Det er tilsammen faktorer der kommer patienterne til gavn”, uddyber Iris Dam.

 

De pårørende inddrages efter behov

Det kan være vanskeligt og udfordrende, at være partner eller nær pårørende til en person med erhvervet hjerneskade. På Vejlefjord forsøger vi at inddrage de pårørende efter behov. Det betyder, at en partner eller nært familiemedlem kan indlogeres på Vejlefjord i perioder og dermed blive inddraget aktivt i behandlingsforløbet. Vi arrangerer også temadage for de pårørende, hvor de kan deltage i forskellige arrangementer på Vejlefjord.

”Vi ser pårørende, som har behov for personlig rådgivning og bistand, da deres hverdag og tilværelse jo også er blevet markant forandret. Her forsøger vi at tilbyde samtaleforløb med en neuropsykolog eller anden relevant fagperson”, forklarer Iris Dam.


<< Tilbage til nyhedsoversigt