Der var træning på programmet fra den første dag, og under hele opholdet føler Belinda at der har været taget individuelle hensyn til hende. ”Ved en indlæggelse, bliver der bedre tid til at kunne fokusere på hele kroppen, og al energi kan bruges på træning. Der er ikke hverdagens gøremål og arbejde på programmet, så kræfterne bruges på skulder/albue bevægelighed”, fortæller Belinda.

Alle øvelser er individuelt tilrettelagt med skade og mål for opholdet for øje. Der har været fokus på hele kroppen og smertemestring har været et vigtigt punkt. ”Det der har virket rigtig godt, er træning i varmtvandsbassin, og afgørende er at behandler går med i vandet,” fortæller Belinda.

Formålet med opholdet på Vejlefjord Rehabilitering var intensiv træning for at opnå en større bevægelighed og styrken over venstre albue. Under sit ophold har Belinda sammen med vore fysioterapeuter arbejdet målrettet med kombinationen af både bevægetræning, intensiv manuel behandling, akupunktur samt styrketræning af skulder/albue og resten af kroppen i både bassin og i træningscenter. Belinda har trænet med en fysioterapeut 2 timer om dagen i hverdagen og 1 time i weekenden, samt deltaget på mindfulnesshold. På de 10 dage blev der opnået større bevægelighed over venstre albue og opholdet har været en succes. Helt konkret betyder det, at Belinda nu bedre kan bruge ve. arm i hverdagen som f.eks at vaske ansigtet med begge hænder. Fysioterapeuten har lagt stor vægt på bevidstgørelse af hvornår Belinda bruger venstre skulder uhensigtsmæssigt.

Fysioterapeuten har arbejdet meget med at synliggøre hvor vigtig det er at prioritere energien rigtigt. Så man er i stand til at bruge den mængde energi der er til rådighed på en hensigtsmæssig måde. Ydermere hvilke faktorer der sænker og hæver ens smertetærskel.

Fremover fortsætter arbejdet hjemme, med et individuelt tilrettelagt øvelsesprogram fra Vejlefjord, og ambulant i varmtvandsbassinet på Vejlefjord. Opholdet blev finansieret af Belinda’s ulykkesforsikring.