Da Stephen Olaf Turk Christensen ankom i kørestol til Vejlefjord Rehabilitering d. 21. december 2018, var han i første omgang blevet bevilget et ophold på otte uger. Opholdet endte dog med at blive forlænget af flere omgange, da genoptræningspotentialet blot syntes at vokse sig større og større – og hvorfor stoppe, når legen er god! Nu har Stephen været i et intensivt træningsforløb på Vejlefjord i cirka et halvt år, og på udskrivelsesdatoen kan han gå herfra. Kørestolen er nemlig undervejs blevet pensioneret i takt med Stephens flotte fremskridt. Stephen forklarer udbyttet af sit ophold således:

Hvis man har et forløb som mit med døgnbaseret rehabilitering, så har man muligheden for at få 120 % rehabilitering. Man får mere end blot enkeltaktiviteterne lagt sammen. Summen i sidste ende er ganske enkelt større end enkeltdelene.”

 

Den 17. august 2018 blev den i dag 62-årige Stephen under en cykeltur pludselig ramt af en hjerneblødning. Stephen registrerer nedsat kraft i højre side af kroppen, når at holde ind til siden og stige af cyklen, men før han får ringet efter hjælp, mister han bevidstheden. Heldigvis tilkalder forbipasserende hjælp, og efterfølgende scanning viser en blødning i venstre side af hjernen. Efter indlæggelse på Bispebjerg Hospital, kommer Stephen til Vejlefjord Rehabilitering d. 21.12.2018.

Under sit ophold på Vejlefjord Rehabilitering har Stephen modtaget en bred vifte af indsatser hele tiden tilpasset udviklingspotentiale, mål og interesser. Op til skaden arbejdede Stephen som folkeskolelærer, og på Stephens eget initiativ har han derfor sammen med neuropsykologen haft til opgave at strukturere og planlægge både en fransklektion og et historisk oplæg for at gøre det så overførbart til hverdagen som muligt. Aktiviteter som disse sideløbende med intensivt arbejde med både ergoterapeut og neuropsykolog omhandlende energiforvaltning, organisering og indsigt har bidraget til en erkendelse af, at Stephen måske ikke skal tilbage og undervise. ”Jeg er kommet frem til, at det ikke er realistisk at vende tilbage til jobbet som underviser”, fortæller Stephen og fortsætter: ”Og det var svært. Som moderne menneske i den vestlige verden identificerer man sig utroligt meget med sit arbejde og glemmer lidt, at man også er noget udover det. Opholdet her har hjulpet mig med at finde ud af, hvem jeg er som person ved siden af mit erhverv.”

Foruden dette identitetsarbejde har opholdet budt på både fysioterapi, ergoterapi, talepædagog, holdtræning og optometrist. ”Jeg synes i høj grad, at jeg er blevet spurgt, og der er blevet tilrettelagt et forløb ud fra mine ønsker og interesser”, forklarer Stephen. Hos ergoterapeuten har Stephen bl.a. stiftet bekendtskab med et af de nyest tilkomne teknologiske behandlingsinstrumenter; armrobotten ArmeoSpring. Her har Stephen arbejdet med at forbedre grovmotorikken via computerspil og at øge bevægeligheden med vægtaflastende træning i både 2D- og 3D-øvelser. Hos fysioterapeuten har det helt store fokus været på gangtræningen, og indholdet i træningen dækker over både styrketræning, træning med strøm, bassintræning, træning på virtuelt gangbånd (C-mill) samt udendørs træning. Gennemgående for alle indsatser er, at Stephen har fordybet sig utroligt meget i hver enkelt indsats og sat sig for at forstå mekanismerne bag. Fx har en anskaffet sig et anatomisk atlas for at forstå, hvilke muskler han skal ”fange”, ligesom han hos talepædagogen har gjort en dyd ud af at forstå, hvordan hans vejrtrækning påvirker hans stemmeføring.

Afslutningsvist vil Stephen gerne rette en stor tak til kommunen for deres velvilje til at sende personer med en erhvervet hjerneskade til Vejlefjord, og han vil gerne opfordre flere kommuner til at gøre det samme. ”Opholdet her på Vejlefjord har givet mig tid, ro og rum til at fokusere 100 % på genoptræningen”, fortæller Stephen og fortsætter: ”Her er ro til at man oven på denne omvæltende begivenhed får mulighed for at finde sig selv og sådan set bliver helet i både krop og sind.” Stephen fortæller desuden, at det for både ham og hans familie har været en stor støtte, at familien i dagligdagen ved, at Stephen er i trygge hænder og får hjælp til at blive mere selvstændig med henblik på at komme hjem igen. ”Det bedste ved opholdet har været frirummet. Man er i trygge hænder, man får kompetent støtte, man kan se en udvikling, og så har man mulighed for virkelig at fordybe sig i sin genoptræning, hvilket ellers ofte bliver udskudt i en travl hverdag”, siger Stephen med et tilfredst smil.

Tekst af Nanna Jürgensen