I starten af 2020 flytter den, dengang 20-årige Patricia ind på Ny Fjordbo. Efter små blodpropper i hjernen oplevede hun udfordringer, som bl.a. mental udtrætning, føleforstyrrelser i højre side af kroppen; i armen, skulderen, nakken og ansigtet. Derudover oplevede hun udfordringer med synet samt nedsat læse- og skrivefærdigheder.

Patricia fik tilbudt et ophold på Ny Fjordbo – et rehabiliterende botilbud for unge mennesker med erhvervet hjerneskade. Ved indflytning var både Patricia og hendes forældre skeptiske og usikre på, hvad hun kunne forvente af opholdet, da hun hverken kendte til Ny Fjordbo eller havde stået i en situation, hvor hun havde brug for intens rehabilitering tidligere. Hendes drøm var dog, at opholdet ville forbedre hendes færdigheder og at hun ville indlære teknikker til at blive bedre til at håndtere sin nye situation. Patricia fortæller at hun blev meget positivt overrasket over hele forløbet og den store omsorg, medmenneskelighed samt fællesskab der var, både blandt de unge mennesker indbyrdes på Ny Fjordbo, men også hos personalet. ”Personalet så mig som et helt menneske og ikke kun som en patient. Personalet forsøgte med det samme at lære mig at kende og finde frem til den person, som jeg var før, jeg fik min hjerneskade, hvilket er med til, at jeg helede hurtigere, fordi jeg netop ikke blev fastholdt i patientrollen”.

Den første tid af Patricias ophold brugte personalet på at lære hende at kende, ligesom at Patricia skulle have tid til at lære stedet at kende. En af grundstenene i et succesfuldt rehabiliteringsforløb er tryghed, hvorfor det vægtes højt på Ny Fjordbo.

Efterhånden som Patricia faldt mere og mere til på Ny Fjordbo, fik hun også flere aktiviteter og træning der skulle udføres i løben af ugen. Hun havde bl.a. en ugentlig maddag, hvor hun havde ansvaret for aftensmaden til de andre unge og personalet på afdelingen. Derudover skulle hun selv sørge for oprydning/rengøring af sit værelse, tøjvask og indkøb til aftensmaden. Desuden skulle hun passe sin træning ved fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopæd samt undervisning ved Ny Fjordbos lærer. Samtidig var det også vigtigt at have hvilepauser i løbet af dagen, hvor Patricia koblede fra og fik ro til både krop og hoved. Slutteligt var der altid plads til sociale aktiviteter. F.eks. i form af en film, en gåtur, spille spil eller kagespisning. Ofte var det Patricia selv der stod for at bage en kage. Dette er en af hendes interesser, hvorfor der også blev lavet plads til dette. Både i hendes hverdag på Ny Fjordbo, men også på afdelingen.

At være en del af et ungemiljø, hvor man oplever at have de samme former for udfordringer som dem man er sammen med til dagligt, har ligeledes en positiv indvirkning på langt de fleste forløb. Det, at kunne spejle sig i andre unge og sparre med dem, giver noget andet end når det er et personale man snakker med. ”Jeg blev positivt overrasket over det store fællesskab, som vi havde med alle de andre unge mennesker, som også er blevet ramt i livet. Jeg føler, at jeg har fået en hel ny familie på Ny Fjordbo, som forstår min situation bedre end nogen andre. Nogle, som jeg altid kan komme til og som har forståelse for de problematikker, som jeg møder på min vej.” Der er altid en gensidig forståelse for et nej til f.eks. socialt samvær eller ekstra tålmodighed når de unge deltager i aktiviteter sammen.

Løbende udviklede og generhvervede Patricia flere og flere færdigheder i takt med at hun indlærte flere og flere teknikker til håndtering af hverdagen og dens udfordringer. Patricia oplevede stor gavn af at have personale tæt på sig, således at hun løbende kunne søge råd og vejledning til forskellige situationer. ”Ny Fjordbo er et godt og kærligt hjem for os unge mennesker, som bl.a. skal lære at klare os selv og engang flytte hjemmefra.

Udover tilegnelse af færdigheder i forbindelse med dagligdagens praktiske opgaver, havde hun desuden brug for støtte til at lære at lytte til sin krops styrker og begrænsninger, ligesom at hun havde brug for redskaber til at kunne genoptage sit sociale liv igen. ”I den proces har det været meget trygt at være ude på Ny Fjordbo, hvor I har så meget erfaring og forståelse for min situation. Personalet er også gode til at få os selv til at acceptere vores nye situation og klare de nye udfordringer og det gør de ved at give os håb og masser af kærlighed.” På ugentlig basis havde Patricia derfor samtaler med relevante fagpersoner om disse udfordringer og den usikkerhed der kommer dermed. Dette med stor gavn. ”Jeg er blevet både stærkere og klogere på mig selv og føler, at jeg er blevet godt rustet til min nye hverdag. Jeg er blevet trænet af de bedste og fået nogle færdigheder, som så gør, at jeg nu kan flytte i egen lejlighed og klare mig selv.”.

Efter 10 måneder på Ny Fjordbo var Patricia klar til at stå på egne ben i egen lejlighed. I ugerne op til udflytningen oplevede Patricia af og til usikkerhed og frygten for, ikke at være klar til at bo alene, men personalet støttede hende. Anerkendte dels hendes tanker, men mindede hende også om alle de redskaber og strategier hun, i sin tid på Ny Fjordbo, havde tilegnet sig.
Mine 10 måneder på Ny Fjordbo har været helt fantastiske og på samme tid en megahård tid. Af hele mit hjerte siger jeg og min familie tusinde tak for alt det, som Ny Fjordbo har gjort for mig. Personalet og de andre unge har været en uvurderlig støtte for mig i en, til tider, meget svær og stressende tid. Jeg kan slet ikke forstille mig, hvordan det sidste år ville have været, hvis jeg ikke havde fået lov til at komme ud til jer. I får simpelthen det umulige til at ske, I prøver at holde humøret højt, I er faglig dygtige og I forsøger, at finde de små lyspunkter i hverdagen.

 

Jeg er dybt taknemlig for alt det, som Ny Fjordbo har gjort for mig. Uden det ophold havde jeg været et helt andet sted i livet nu. Jeg kigger nu ud i en fremtid, som godt kan blive lidt udfordrende, men jeg ved, at de redskaber, som I har forsøgt at putte ned i min rygsæk, vil blive taget frem, når det engang i mellem bliver lidt svært og udfordrende. Jeg vil for altid være dybt taknemlig for alt det, som personalet på Ny Fjordbo har gjort for mig og jeg vil tænke tilbage på de sjove og hyggelige stunder, som vi har haft sammen.”

En hjerneskade og et efterfølgende rehabiliteringsforløb påvirker ikke kun det unge menneske der bliver ramt af skaden, men også dennes pårørende. Personalet har, hvis den unge giver tilladelse til det, løbende dialog med forældrene og eventuelle andre pårørende, ligesom at det er dem der oplever de unges fremgang, når de f.eks. er hjemme på weekend. Forældre og andre nære pårørende vil altid det bedste for deres børn, hvorfor de også er en stor og relevant samarbejdspartner for fagpersonalet på Ny Fjordbo. For Patricias forældre har det haft en stor betydning, at hun har været på Ny Fjordbo. ”For mine forældre har det været rart, at der hele tiden har været nogle kompetente, dygtige og ikke mindst menneskelige personer omkring mig. Nogle som havde tid til at lytte, give den nødvendige omsorg og forstå mine behov, når kroppen ikke ville, som jeg ville, når det hele blev lidt svært”.

Ny Fjordbo er ikke blot et rehabiliterende botilbud, men et midlertidigt hjem for unge mennesker der har brug for faglig støtte til at erhverve eller generhverve færdigheder for, så vidt muligt, at kunne mestre sig eget liv igen.