I efteråret 2019 indskrives en, ellers tidligere rask og meget aktiv ung fyr, K, på Ny Fjordbo. Han har fem år forinden erhvervet sig en alvorlig hjernerystelse der påvirkede ham på alle punkter: K oplevede fysisk ubehag i form af hovedpine, kvalme samt stivhed i ryg og nakke der blev forværret ved selv den mindste aktivitet. Han var desuden blevet udtalt lyd- og lysfølsom og måtte trække sig fra såvel sociale sammenhænge som dagligdagsaktiviteter som f.eks. huslige pligter. Formåede trods voldsom hovedpine at gennemføre sin studentereksamen få uger efter ulykken men måtte efterfølgende kapitulere og sige sit job op til fordel for et mørkt, lokale hvor han opholdt sig det meste af døgnet.

K havde fra opholdet på Ny Fjordbos første dag en motivation og et gå-på-mod uden lige. ”Min drøm var at få en succesoplevelse med hjem herfra. At gå fra ikke at kunne noget til at kunne mestre min hverdag igen. Men jeg turde ikke håbe på det. Og slet ikke når jeg havde levet så mange år med hjernerystelsen og følgerne heraf”.
Opholdet tog allerede fra begyndelsen udgangspunkt i K og hans situation. Det betød også, at der var begrænset med træning og andre aktiviteter den første tid. Han skulle have ro og tid til at lære Ny Fjordbo at kende, ligesom at Ny Fjordbo skulle lære K at kende. I takt med at K fik det bedre og bedre, blev der planlagt flere ugentlige træninger og andre aktiviteter, ligesom at forventningerne til Ks egen formåen også steg. Personalet havde øje for Ks ressourcer samtidig med at de formåede at støtte ham med de udfordringer han oplevede. ”Ny Fjordbo er et dejligt bosted med mange gode mennesker. Man får den bedste hjælp med de udfordringer man har”.
Udover personalet omkring K, var der også andre beboere, som han kunne spejle sig i og skabe en relation til. Udover træning og diverse andre aktiviteter er der altid plads til en social aktivitet, som regel når dagen var ved at være omme. Stort set hver aften mødtes beboerne i stuen til socialt samvær. Enten i form af en film, et spil eller til en omgang dessert der var blevet lavet tidligere på dagen. ”Det har været fedt at der har været andre unge omkring en, som man kan relatere sig til”. På Ny Fjordbo skabes der nye venskaber og kontakter der formegentlig holder ved efter udskrivelse, fordi de kan sætte sig i hinanden sted og ved hvordan det er, at havde udfordringer grundet en hjerneskade.

Efter knap fire måneder på Ny Fjordbos 5. sal, vurderede fagpersonerne omkring K at han var klar til at flytte i ”Huset”, hvor der stilles højere krav til selvstændighed og deltagelse i dagligdagsopgaver, f.eks. rengøring af værelse, tøjvask, madlavning og indkøb. Selvfølgelig med støtte fra og sparring med personale når der var behov for det. Personalet støtter beboerne i at indlære nye teknikker og strategier til at meste de opgaver det kræver at kunne klare sig, på bedst mulig hvis, i eget liv. For K handlede det om at få indlært teknikker til at kunne klare opgaver der udfordrede hans lyd- og lysfølsomhed og kunne fremprovokere hovedpine og anden ubehag. Det drejede sig bl.a. om madlavning og indkøb. Derudover fik han løbende råd og vejledning til, hvordan han skabte balance mellem at udfordre og passe på sig selv, så han hele tiden oplevede at kunne mere og mere samtidig med, at han ikke endte med at forværre sine symptomer. ”Jeg har tillært en masse nye teknikker til at kunne klare hverdagen. Fået mulighed for at kunne skabe ligevægt mellem hvile/træning/dagligdagsopgaver”.
På Ny Fjordbo er der fokus på den enkeltes behov, funktionsniveau og ønsker/mål. Beboernes ophold er derfor individuelle tilrettelagte og bliver løbende revurderet og tilpasset så der hele tiden er motivation hos den enkelte og en følelse for vedkommende af, at have medbestemmelse og mestre eget forløb. Fagpersonerne omkring den enkelte beboer er i løbende dialog med samarbejdspartnere for hele tiden at kunne optimere forløbet for den unge. Lokalmiljøet inddrages også så vidt muligt, f.eks. fritidsaktiviteter eller praktikker.

Efter knap et års ophold på Ny Fjordbo var K klar til at flytte i egen lejlighed og stå på egne ben. Han går stadig til vedligeholdende træning ved en fysioterapeut ligesom at der er flere, mindre, udfordringer han stadig arbejder med, men det er ikke længere udfordringerne der dominerer hans hverdag og begrænser hans livsførelse. K formår at udføre hverdagens praktiske opgaver såsom madlavning, indkøb og tøjvask samtidig med at husker at gøre noget, der giver ham energi; at træne. Dette med de teknikker han indlærte under sit ophold på Ny Fjordbo.
Når han ser tilbage på sit ophold på Ny Fjordbo, ser han tilbage med et smil: ”Man kan vist godt sige, at mit ophold har været en personlig succes. Jeg har været så glad for det og jeg har fået det bedre på alle punkter. Det er dejligt at man oplever at få det bedre og at der er så mange mennesker omkring en der vil en det godt. For ikke at glemme naturen omkring stedet. Det er de skønneste omgivelser med mulighed for en gåtur i skoven eller et dyp i fjorden, uanset årstiden”.

Trods den store succesoplevelse som K har oplevet, har der, som forventet, selvfølgelig også været bump undervejs. Frustrationer over, ikke at kunne udføre den øvelse han havde påtænkt eller haft energi til at deltage i en ønsket aktivitet. Desuden har K undervejs oplevet symptomforværring som har bevirket en periodevis tilbagegang i hans funktionsniveau. Ovenstående er helt forventeligt og derfor ikke noget personalet på Ny Fjordbo bliver bekymret over. Nogle gange kan det forklares, hvorfor energien ikke er der eller der opstår symptomforværring, f.eks. på grund af manglende søvn/hvile eller overanstrengelse, mens det andre gange er uforklarligt, hvorfor det opstår. Det vigtigste er, at beboeren kæmper videre med sine mål/delmål for øje og at personalet støtter og motiverer vedkommende i sådanne situationer, for der vil være perioder i et rehabiliteringsforløb, hvor der ikke ses eller opleves den fremgang man kunne ønske sig. At vide at personalet på Ny Fjordbo har været der for K, både i gode og mindre gode perioder, har for ham ”skabt motivation og ro omkring ham under sit ophold”.

Da K bliver stillet spørgsmålet: Hvad tænker du tilbage på, når du tænker på din tid på Ny Fjordbo? Svarer han: ”Det, at gå fra ikke at være i stand til at klare sig selv, til nu at sidde i egen lejlighed og faktisk kunne klare sig selv, er det bedste der er sket. Takket være Ny Fjordbo”.