Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Sundhedsfaglig koordinator søges til Visitationen på Vejlefjord Rehabilitering – Danmarks smukkeste arbejdsplads.


Da vi har rekrutteret en af de dygtige sundhedsfaglige koordinatorer i visitationen til en intern lederstilling søger vi en kollega til et meget velfungerende og godt team

Som Sundhedsfaglig koordinator bliver du en del af et velfungerende team med tre nærmeste kolleger. Den ene kollega har en administrativ baggrund og løser primært opgaver relateret til vores ambulatorium og kursus-/ uddannelsesafdeling. De to andre kolleger har en sygeplejefaglig baggrund og løser opgaver svarende til dine.

Du og dine kolleger har i det daglige en tæt og værdifuld relation til markedschefen og dertil samarbejder og koordinerer I på dagligt plan med afdelingslederne, kvalitetskonsulenten og driftschefen, som du desuden vil referere til.

Om os:

Vejlefjord Rehabilitering er et privathospital med ca. 120 medarbejdere, der arbejder med specialiseret døgnrehabilitering til patienter, der efter en erhvervet hjerneskade, operation eller langtidssygdom ønsker en målrettet træning i optimale og trygge rammer.

På Vejlefjord Rehabilitering har vi indlagte patienter på vores neuro- rehabiliteringsafsnit med plads til 38 patienter og søstertilbuddet Ny Fjordbo for unge hjerneskadede, som er et botilbud med 12 pladser.

Vores primære målgrupper er således patienter, der har en erhvervet hjerneskade, og vi modtager patienter fra hele landet. Patienterne kommer ofte direkte fra højt specialiserede sygehuse og er udskrevet med en genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering. Nogle af patienterne har således oplevet en skade for nylig og andre kommer hjemme fra og nogle år efter skaden er sket.

De forskellige kategorier af patienter spænder således bredt fra § 140 og § 79, som er kommunale kautions-og regionale patienter til §107 og §66, som er forsikrings og privatbetalende patienter

Vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt inden for især neurorehabilitering, men også inden for den brede almene rehabilitering. Vores tværfaglige teams består af sygeplejersker, SSA, SSH, læge, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætist, neurooptometrist, logopæder og neuropsykologer, som sammen er med til at skabe de bedst mulige rammer for rehabiliteringen for den enkelte patient.

Vejlefjord Rehabilitering rummer desuden et ambulatorium for voksne og børn, som er leverandør til VISO, samt en Forskningsenhed.

Visitationen:

Visitationen med de sundhedsfaglige koordinatorer har en helt central rolle og varetager en værdifuld opgave både med internt og eksternt sigte. Visitationen har kontakten til kunderne, patient og/eller pårørende samt samarbejdspartnere og er ansvarlige for visitering og koordinering af patientforløbet, herunder sikring af rette lovgrundlag og regionale / nationale aftaler.

Det er de sundhedsfaglige koordinatorer, der har kontakten med patienten/pårørende/kunden lige fra første henvendelse til faglig vurdering. Her afdækker de fysiske og kognitive udfordringer patienten har erhvervet, som dels kan være forårsaget af et længevarende sygdomsforløb, en krævende operation eller lignende. På baggrund af ovenstående sammensættes individuelt tilbud med pris, ligesom de fakturerer opholdet.

De sundhedsfaglige koordinatorer sikrer rådgivning, opretter journal, sørger for de rette hjælpemidler er tilstede ved ankomst, tager imod patienten og sikrer afstemning af forventninger til ophold. I stillingen vil du således bygge bro mellem patienten/ kommunen/pårørende og det tværfaglige team omkring patienten, ligesom du vil varetage funktionen som den administrative kontaktperson under opholdet – en funktion vi benævner den røde tråd, og som viser sig at have stor betydning for patienterne

Vi søger en kollega, der:

 • Har en sundhedsfaglig baggrund og som brænder for at visitere, tilrettelægge og koordinere individuelle patientforløb i rollen som brobygger til det faglige team
 • Har stærke kommunikative evner, herunder er i stand til at lytte aktivt og afdække behov og matche dette i samtalen med patienten//pårørende/kunden.
 • Er vedholdende og engageret og trives med løbende at følge op på forløb både internt og eksternt, herunder opsøgende kontakt med kunden og afstemning af forventninger til ophold, så vi sikrer at patienten får det rette tilbud.
 • Kan identificere rehabiliteringsbehov ved patienterne, og vurdere hvordan det faglige team bedst matcher disse
 • Har helhedsperspektiv ift. patienten og kan skabe overblik og sammenhæng
 • Trives med en funktion i midten af virksomheden med mange samarbejdspartnere og løbende henvendelser både telefonisk og i visitationen og som kan lide at være der for patienten/ kolleger.
 • Er positiv, serviceminded, arbejder selvstændigt og samtidig i det daglige indgår konstruktivt i teamsamarbejdet

Du har evt. en kommunal baggrund og har stærke kompetencer indenfor lovgivning og gerne kendskab til hjerneskadeområdet

Du har evt. en baggrund fra en lignende funktion i andet regionalt eller privat hospital med fagligt fokus på (neuro)rehabilitering. 

Vi tilbyder dig:

 • Et varieret og meningsfuldt job i et uformelt og fagligt stærkt miljø, hvor vi både hjælper og spiller hinanden gode
 • Et team der tager afsæt i patienten/ kundens behov og som er passioneret ift at sikre et godt forløb
 • En arbejdsplads, hvor der er fokus på kontinuerlige forbedringer til gavn for patienterne og personalet.
 • En ledelse, der ser og inddrager dig og du vil således få både ansvar og indflydelse på hverdagen og udviklingstiltag.
 • En arbejdsplads, hvor der er fokus på trivsel og hvor alle bidrager til at sikre et godt arbejdsmiljø.
 • En ansættelse i en organisation med en flad struktur og kort afstand fra tanke til handling.
 • Som ansat på Vejlefjord Rehabilitering får du et individuelt tilrettelagt intro program, kantineordning, velfungerende personaleforening og mulighed for sundhedsforsikring.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen er i udgangspunktet 37 timer pr. uge

Arbejdstid: 8.00-15.30/ 8.00-15.00

Tiltrædelse 01.08.21

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst

Mere information om stillingen kan fås hos Driftschef, Heidi Nordahl Jensen på tlf. 30735737.
Du kan også læse mere om os på www.vejlefjord.dk

Ansøgning

Send din ansøgning og cv til henj@vejlefjord.dk
Ansøgningsfrist d.28/6 2021 kl.12.00 – ansættelsessamtaler afholdes løbende