Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Synsforstyrrelser efter blodprop


I 16 måneder måtte Bodil Andersen leve med sløret syn og dobbeltsyn på grund af blodprop i venstre side af hjernen. Det gav mange begrænsninger, og afholdt hende fra aktiviteter fordi hovedet ikke kunne rumme de mange synsindtryk. Hun færdedes usikkert i trafikken og indkøbscentre var nærmest en umulighed at besøge. TV så hun nærmest heller ikke i den forløbne tid.

På Vejlefjord Rehabilitering blev jeg tilbudt en Scalpbehandling. Akupunktur til mindskelse af mine gener. Allerede fra første behandling skete der en forandring. Jeg kunne lægge prismebrillerne til side. Man fatter ikke hvor meget synet betyder, før man har prøvet begrænsningen.

Jeg fik to behandlinger i starten, og skulle derefter på ferie. De første uger var synet tilbage til normalen, og jeg kunne uden problemer færdes i trafik. I bilen, som passager, kunne jeg nyde det klare udsyn og ikke have den fejlvurdering af andre trafikanter som jeg ellers havde haft. Virkningen aftog efter nogle uger, men i 14 dage havde jeg ikke prismebrillerne fremme.

Tilbage fra ferie genoptog vi behandlingen. Nu har jeg efterfølgende fået 5 behandlinger og synet er næsten normalt. Ved træthed har jeg lidt sløret syn, men ser TV og trættes ikke derved. Dobbeltsynet er væk, en enorm lettelse og dermed mindre udtrætning.

Jeg skal måske efterfølgende have vedligeholdende behandlinger ind imellem. Det er dog en lille pris for at have sit normale syn tilbage.

På sigt er det måske muligt igen at køre bil – og begrænses jeg ikke i min færden på steder med mange synsindtryk, ligger verden jo åben igen.

Derfor har jeg en stor taknemmelighed til Charlotte Bay Kronow som har hjulpet mig af med en vanskelighed. Derfor vil jeg varmt anbefale Scalpbehandling til folk med synsforstyrrelser efter en blodprop.

Med venlig hilsen
Bodil Andersen

Indlagt på Vejlefjord i perioden 19. juni til 7. september 2012.

 

Se mere om scalp akupunktur