Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Temadag for pårørende


Vejlefjord Rehabilitering afholder temadag for pårørende

Formålet med temadagen er at de pårørende opnår viden om følger efter hjerneskade og gennem samvær med ligestillede får mulighed for erfaringsudveksling.

Indhold på temadagen

Viden om synlige og usynlige følgevirkninger efter en hjerneskade samt “vejen videre” som pårørende til en person med erhvervet hjerneskade. Dagen vil veksle mellem undervisning, oplæg, dialog og erfaringsudveksling. Temadagen ledes af et tværfagligt team.Psykolog Astrid Helene Riber og Ergoterapeut Marianne Christiansen er foredragsholdere/ facilitatorer på dagen og oplægget om patientforeningen er ved Hjernesagen

Program

09.00-09.15: Ankomst og morgenbrød

09.15- 09.30: Velkomst og præsentation af dagens program, formål og lidt om rehabilitering

09.30-10.45: Hjernens opbygning og funktion

10.45-11.00: Pause

11.00- 12.30: Usynlige følger efter hjerneskade (træthed, kognitive vanskeligheder)

12.30-13.00: Frokost

13.00-13.30: Mental træthed

13.30-14.15: At være pårørende

14.15-14.30: Pause

14.30-15.30: Præsentation af Hjernesagen

 

Dato: Fredag d. 29. september

Tid: 9.00-15.30

Sted: Vejlefjord Rehabilitering

Deltagere: pårørende til hjerneskadede

Pris for forplejning: 125kr. Indbetales på: Reg. 7244 kontonr. 0001590923

Tilmelding: wir@vejlefjord.dk inden 22. september

 

Download tilmelding