Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
visitationen@vejlefjord.dk

Temadag satte fokus på specialiseret rehabilitering


Godt 125.000 danskere lever dagligt med følgevirkningerne af en hjerneskade, og årligt rammes mellem 350 og 400 borgere så hårdt af en apopleksi, at de har behov for rehabilitering på specialiseret niveau efter udskrivelse.

 

For at dele viden og erfaring på området samlede Vejlefjord Rehabilitering 133 af landets hjerneskadekoordinatorer og medlemmer af hjerneskadeteams til temadag om specialiseret rehabilitering.

– Hjerneskadekoordinatorer og medlemmer af hjerneteams fra 41 forskellige kommuner valgte at deltage i temadagen, der bød på inspirerende og lærerige indlæg fra foredragsholdere, der alle tog udgangspunkt i egen viden og erfaring med specialiseret rehabilitering. De præsenterede deres teoretiske viden med praktiske hverdagseksempler, som deltagerne tog med hjem i rygsækken til deres daglige arbejde med borgere, der er ramt af en hjerneskade, fortæller Birgitte Vikne fra Vejlefjord Rehabilitering.

 

Lægens rolle ved neurorehabilitering

Dagens første oplæg handlede om lægens rolle ved neurorehabilitering. Ledende overlæge ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Merete Stubkjær Christensen, havde især fokus på at rehabilitering på specialiseret niveau er kompleks.

For at borgerne kommer tilbage til det bedst mulige liv, kræver det ægte tværfaglighed i rehabiliteringen. Den nødvendige specialisering er svær at opnå for den enkelte kommune, selvom hjerneskadeteams er et skridt i den rigtige retning, forklarede Merete Stubkjær Christensen og lagde vægt på, at lægen har flere roller i rehabiliteringen.

– Min rolle er blandt andet at finde positive elementer i en svær tid og tage hånd om hver enkelt patients særlige behov. Jeg arbejder ud fra trivselsteorien PERMA, der fokuserer på, at positive følelser, engagement, gode relationer, mening og sejre fører til trivsel. Trives mine patienter har de lettere ved at udvikle sig og vende tilbage til et meningsfyldt liv, fortalte Merete Stubkjær Christensen.

 

Depressioners betydning for neurorehabilitering

Ifølge René Ernst Nielsen, Aalborg University Hospital, Unit for Psychiatric Research, udvikler cirka en tredjedel depression efter en hjerneskade.

– Rammes du af en hjerneskade i forbindelse med en apopleksi, er der stor risiko for, at du udvikler en depression. Det er derfor altafgørende at sætte tidligt ind med den rigtige antidepressive medicin og behandling. Mindskes de depressive symptomer, giver det en bedre rehabilitering og større livskvalitet, ligesom flere studier tyder på, at dødeligheden nedsættes, fortalte René Ernst Nielsen.

 

Det neuropsykologiske behandlingsgrundlag

Under overskriften ”Det neuropsykologiske behandlingsgrundlag” fortalte neuropsykolog Astrid Helene Riber og ergoterapeut Marianne Christiansen om det neuropsykologiske fundament og den tværfaglige genoptræning på Vejlefjord Rehabilitering.

– Det tværfaglige samarbejde gennemsyrer vores arbejde på Vejlefjord Rehabilitering. Ingen kan gøre det alene, men gennem det tværfaglige samarbejde kan vi gøre en kæmpe forskel for mennesker, der er ramt af en hjerneskade, udtaler Astrid Helene Riber og Marianne Christiansen.

– Specialiseret viden om hjernens funktion og psykologiske mekanismer er vigtig og nødvendig for, at tilrettelægge de bedst mulige behandlingsforløb for den enkelte patient og de pårørende. Neuropsykologers forståelse af hjernens kompleksitet kombineret med blandt andre sygeplejerskernes, ergoterapeuternes, fysioterapeuternes og talepædagogernes specialiserede viden giver den ægte tværfaglighed, der er nødvendig for at hjælpe en patient tilbage til et godt liv efter en hjerneskade, fortalte Marianne Christiansen, der som ergoterapeut blandt andet bruger meningsfulde og genkendelige aktiviteter i køkkenet og i haven i rehabiliteringen.

 

Den psykoterapeutiske tilgang til rehabilitering

Neuropsykolog Astrid Helene Riber, Dennis Lütken og fysioterapeut Karin Kjærside havde i deres oplæg fokus på de psykoterapeutiske tilbud, som Vejlefjord Rehabilitering tilbyder til personer med følger efter en hjerneskade.

Indledningsvist blev formålet med at have psykoterapi som et tilbud i en samlet forståelse af rehabilitering af hjerneskadede personer beskrevet.

– Det er ofte en vanskelig og langvarig proces at erkende de konsekvenser, som en hjerneskade kan have for livsvilkår og muligheder. Erkendelse og accept af de ændrede livsvilkår og funktionsevne spiller en afgørende rolle i muligheder for at arbejde målrettet med rehabilitering af både fysiske og kognitive vanskeligheder. Her ser vi, at samtaleterapi med dette sigte kan gøre en forskel i det samlede tværfaglige arbejde, forklarede Astrid Helene Riber.

Vejlefjord Rehabilitering tilbyder både individuelle og gruppebaserede behandlinger, hvor den primære tilgang er ud fra ACT (Acceptance and Commitment Terapi).

– Tilgangen har vist sig at være brugbar, og den kan justeres i forhold til de individuelle behov, og hvor det enkelte menneske befinder sig i forløbet med de ressourcer og begrænsning, som gør sig gældende, forklarede Dennis Lütken, inden de tre oplægsholdere gennemgik grundbegreberne og rationalet for terapiformen med løbende eksempler fra patientforløb.

Afslutningsvist blev mindfulness som metode beskrevet, og hvordan det ligeledes bliver brugt aktivt i rehabiliteringen.

 

Elektrisk stimulering i rehabiliteringen

Fysioterapeut Thomas Nybo fortalte om, hvordan elektrisk stimulering kan bruges i et rehabiliteringsforløb. Både som hjælpemiddel til at afhjælpe dropfod, og som en del af træningen.

– Med elektrisk stimulering kan patienten opnå en stor fremgang i funktionsniveauet i form af bedre aktivering af muskulaturen, som samtidigt bliver stærkere og mere udholdende. Dette gør sig gældende ved problemer i både arm og ben, fortalte Thomas Nybo, der demonstrerede forskellige træningsmetoder og afprøvede gang med en dropfodsstimulator med en af deltagerne.

Thomas Nybo fremlagde til slut forskningsartikler med fokus på træningsdelen og lagde op til en diskussion af de mest effektive træningsprincipper.

 

Scalpakupunktur

Direktør for AkupunktørAkademiet, Camilla Gliemann, gav sammen med akupunktør og fysioterapeut Bodil Roulund og ergoterapeut og akupunktør Mette Lund eksempler på effekten af scalpakupunktur i den specialiserede rehabilitering.

– Med scalpakupunktur behandles de områder, hvor hjernen er skadet. Når vi sætter en nål i, skal reaktionen komme prompte. Ellers har det ingen virkning, forklarede Camilla Gliemann.

Afhængigt af hvordan nålene sættes i, kan stimulationen styres og gøres kraftigere eller svagere. Mens nålene er i, er det vigtigt, at patienterne træner. Med et præcist stik stimuleres nervebanerne, så patienten kan løfte fx højre arm lidt højere end normalt. Gennem gentagende træning kan effekten gøres vedvarende, fortalte Camilla Gliemann suppleret af Bodil Roulund og Mette Lund.

– Flere studier og undersøgelser viser, at patienterne opnår gode resultater med scalpakupunktur. Flere patienter oplever større motivation, mindre problemer med søvn, bedre gang, færre smerter, bedre tale, større bevægelighed i led og bedre koordination. Scalpakupunktur understøtter på den måde den tværfaglige rehabilitering, forklarede Bodil Roulund og Mette Lund.

 

Temadage bliver en fast tradition

Interessen for temadagen på Vejlefjord Rehabilitering var stor, og det er glædeligt at så mange danske kommuner mødte op for at få ny viden, dele erfaringer og netværke med landets andre hjerneskadekoordinatorer og medlemmer af hjerneteams.

– På Vejlefjord Rehabilitering ønsker vi at være et fyrtårn inden for specialiseret rehabilitering. Vi vil gerne inspirere og dele ud af vores erfaringer til gavn og glæde for de mange patienter, pårørende og fagpersonale, der dagligt har følgevirkningerne af en hjerneskade tæt inde på livet. Det kan vi blandt andet gøre på temadage, der bliver en tilbagevendende begivenhed på Vejlefjord Rehabilitering, lover Birgitte Vikne, en af initiativtagerne til dagen.