Coronavirus -
sådan forholder vi os

Læs mere

Træning i fokus døgnet rundt på Vejlefjord Rehabilitering


Intensiv træning til mennesker med hjerneskade er afgørende, hvis de skal blive mest muligt selvhjulpne. Derfor har Vejlefjord Rehabilitering fokus på træning døgnet rundt – 24/7. Også om natten.

Af journalist Else Marie Andersen

Mindst 3½ times daglig træning. Så intensivt træner hjerneskaderamte patienter, når de er indlagt på Vejlefjord Rehabilitering i Stouby.

”Vi har fastlagt den kvalitetsstandard, at de indlagte patienter får mindst 3,5 times ansigt-til-ansigt træning med en sundhedsprofessionel på alle ugens hverdage,” fortæller ledende terapeut Carsten Jensen Kraft, Vejlefjord Rehabilitering.

Ugeskema udleveres hver fredag

Forud for træningen har forskellige test, undersøgelser og dialog med patienten dannet basis for træningsprogrammet.

Hver fredag får patienten en plan for den kommende uges intensive træning, der kan bestå af individuelle træningsaktiviteter, behandlinger og gruppeaktiviteter. Og aktiviteterne på skemaet er ikke tilfældigt udvalgt. De er nøje koordineret af de sundhedsprofessionelle fagfolk, der mødes på ugentlige teamkonferencer for at tilrettelægge den træning, der passer til den enkelte patients aktuelle træningsbehov.

Målet: Mest muligt selvhjulpen

Én skal måske have trænet sin gangfunktion. En anden har brug for at få indarbejdet nye strategier til at få bedre overblik. En tredje skal lære at tackle trætheden, som for mange hjerneskaderamte er blevet en følgesvend. Behovet for pauser og hvile er for mange en ny erkendelse, der skal tages ind og indarbejdes som nye rutiner i dagens program, for at den skadede hjerne kan klare hverdagens gøremål.

”Hele formålet med at være her på Vejlefjord Rehabilitering er at kunne vende tilbage til så selvstændigt et liv som muligt – på så højt et niveau som muligt. Og kan det ikke blive højt, så hjælper vi til at få sat et støttesystem op omkring patienten,” siger afdelingssygeplejerske på sengeafsnittet, Hanne Bundgaard.

”Det er væsentligt at få integreret de begrænsninger, som hjerneskaden har medført. Den ramte kan ikke kun trække på gamle erfaringer. Det handler om at lære nye måder på at gøre det, man gerne vil kunne,” påpeger Hanne Bundgaard, afdelingssygeplejerske på sengeafsnittet på Vejlefjord Rehabilitering.

Træningen justeres løbende

Selv om der fastlægges et ugeskema for træningen, er træningen ikke statisk. Tværtimod er fleksibilitet – og høj faglighed – nøgleord i træningen.

Målet for patientens træning justeres løbende. Også dagens program kan tilpasses efter patientens dagsform. Det sker kl. 8.20 om morgenen, hvor fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopæder, neuropsykologer og en repræsentant fra sengeafsnittet mødes for at afstemme og koordinere dagens program.

”Har en patient fx sovet dårligt om natten, skal den planlagte intensive gangtræning kl. 10 måske erstattes af hvile i stedet. Vi dropper ikke bare træningen, men søger at finde en anden aktivitet, der passer til patientens dagsform senere på dagen,” fortæller Hanne Bundgaard.

”Intensiv træning er vigtig for, at hjerneskaderamte bliver så selvhjulpne som muligt, men træning er ikke kun fysisk. Vi træner også kognitive, følelsesmæssige, relationelle og sociale færdigheder med patienterne,” understreger ledende terapeut Carsten Jensen Kraft.

Fokus på træning – også om natten

En af grundene til at blive indlagt på Vejlefjord Rehabilitering er, at så er den ramte i gang med rehabiliterende aktiviteter – i princippet hele døgnet.
”Vi taler om en 24/7-indsats. Man får lov at slappe af, mens man sover,” siger Carsten Jensen Kraft, der straks retter sig selv:
”Faktisk har vi også rehabiliterende tiltag i gang, mens de indlagte sover. Vi sørger nemlig for, at de ligger optimalt om natten, så de får den hvile og søvn, der er afgørende for at kunne træne om dagen.”

Sløvede sanser vækkes

Nogle patienter har været nødt til at ligge nogle uger på ryggen på hospitalets intensive afdeling, før de bliver indlagt på Vejlefjord Rehabilitering, og så er kropsbevidstheden ofte reduceret. Har patienten fx mistet kontakt til den ene side af kroppen, kan fysioterapeuten få svært ved at lære ham at gå. Og så skal der fokus på at stimulere kroppens sanser først.
”En stor del af rehabiliteringen handler om at lære patienten at tolke kroppens signaler på en ny måde. Kroppen er anderledes end før skaden. For plejepersonalet er det en af de store opgaver netop at gøre patienten i stand til at indgå i træningen. Man kan ikke træne, hvis man har liggesår, eller ikke har fået hvile og søvn om natten,” siger Hanne Bundgaard.
Derfor arbejder plejepersonalet ofte efter fysioterapeuternes anvisninger med at variere patientens liggestillinger om natten, så de både får søvn og får stimuleret kroppens sanser. Kugledyner og specialpuder er nogle af de redskaber, der er i brug for at regenerere patientens kropsbevidsthed og kropsopfattelse til igen at få kontrol over sine bevægelser.

Træning er langt fra kun fysisk

Mange har den opfattelse, at intensiv træning kun handler om fysisk træning. Intet kunne være mere forkert. På ugeskemaet kan der i lige så høj grad være aktiviteter med fokus på træning af kognitive, følelsesmæssige, relationelle eller sociale færdigheder, der ofte skal læres forfra. Der kan endda stå ’selvtræning’ på programmet.
”Folk kan måske tro, at selvtræning er en billig løsning, men nogle patienter har brug for at lære at strukturere en hverdag. Det hjælper jo ikke, at den enkelte træner en masse her, og så udskriver vi dem uden, at de kan overføre det til deres hverdag derhjemme,” fastslår Hanne Bundgaard.

OBS på overgangen til eget hjem

Netop overgangen fra Vejlefjord til eget hjem kan være en udfordring for patienten. Den intensive træning har givet fremgang. Håb om fortsat fremgang efter udskrivelsen er derfor stort for den enkelte.

”Ja, det er en udfordring. Hvis patientens hjemkommune ønsker det, tager Vejlefjords behandlere gerne med ud i hjemmet og viser kommunens træningspersonale, hvordan de kan træne optimalt med den hjerneskaderamte i hjemlige omgivelser,” siger Carsten Jensen.

For det kræver intensiv træning at blive mest muligt selvhjulpen. Men hvor vigtig er intensiv træning for hjerneskaderamte, fx på en skala fra 1 til 10?
”Den ligger mellem 9 og 10,” svarer ledende terapeut Carsten Jensen Kraft prompte.


<< Tilbage til nyhedsoversigt