Coronavirus -
sådan forholder vi os

Læs mere

Tværfaglige hold


Vejlefjord Rehabilitering arbejder med specialiseret rehabilitering efter hjerneskade. Vi laver teambaserede, tværfaglige, helhedsorienterede forløb. Træningen foregår individuelt og på hold, holdene kan være både mono- og tværfaglige. Aktuelt har vi følgende tværfaglige hold på Vejlefjord Rehabilitering:

Kognitiv Rehabilitering, et hold ledet af en neuropsykolog og en ergoterapeut, hvor patienterne arbejder i en mindre gruppe med opgaver, der udfordrer fx hukommelse, overblik og/eller koncentration. Der lægges vægt på at den enkelte deltager opnår indsigt i hjernens funktioner og tilegner strategier til at håndtere kognitive funktionsnedsættelser.

Kommunikationshold, ledet af en logopæd og en ergoterapeut, hvor deltagerne udfordres til at kunne indgå hensigtsmæssigt i kommunikativt samvær verbalt som nonverbalt på trods af hjerneskade. Deltagerne udfordres til kommunikation i fælles aktiviteter – spil, opgaver, sang, praktiske gøremål mm.

Mental Balance, er en samtalegruppe bestående af patienter, der evner og har lyst til at deltage i samtaler om eksistentielle samt trivselsrelaterede temaer i relation til livet med hjerneskade. Samtalegruppen ledes af en neuropsykolog og en ergoterapeut.

Hånd og Arm Klinik, ledet af fysioterapeuter og ergoterapeuter. Her arbejdes med personligt tilrettelagt træningsprogram til træning af hånd og arm funktion, i energigivende fællesskab, i intensivt setup 1½ time 5 dage ugentligt. Forudsætnings- og Funktionstræning; Repetitiv træning; Praktiske opgaver; CIMT; El-stimulation m.m indgår.

Haveholdet, her trænes der finmotorik, dynamisk dual- og multitasking balancetræning, aktivitetstræning, planlægning og ansvar for vedligehold af haven. Holdet er ledet af fysioterapeuter og ergoterapeuter. Formålet et skabe rammer for meningsfuld funktionstræning, øge aktivitetsniveau, træne sociale kompetencer og stimulere fornemmelsen af livskvalitet.


<< Tilbage til nyhedsoversigt