Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Hverdagen


Der laves hver uge, sammen med den enkelte beboer, et individuelt tilrettelagt skema over den kommende uges aktiviteter. Som udgangspunkt tilbydes alle følgende:

  • Individuelle neuropsykologiske samtaler
  • Daglig fysisk træning og idrætsaktiviteter af forskellig karakter
  • Relevant træning af almindelige dagligdags aktiviteter (ADL)
  • Neuropædagogiske samtaler omkring mål, trivsel og motivation med kontaktperson
  • Individuel og gruppebaseret kognitiv træning
  • Logopæd
  • Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk behandling/træning
  • Undervisning med henblik på uddannelses- og erhvervsafklaring

Ny Fjordbo laver mange aktiviteter med udgangspunkt i beboernes ønsker og behov, bl.a. for at styrke deres sociale kompetencer. Det kan f.eks. være film- eller spilleaften, ture i naturen, biograftur, cafe- restaurantbesøg, strøgtur med indkøb af personlige fornødenheder tøj, bøger, produkter til personlig hygiejne osv. Der afholdes løbende husmøder, hvor blandt andet fællesaktiviteter med mere planlægges. Der tales om trivslen og det sociale samspil i gruppen samt andre relevante emner.

Der er på Ny Fjordbo mulighed for at komme til ridefysioterapi. Vi samarbejder med Hornstrup Ridecenter og Snur-Om-Gaard. Har man ikke en bevilling på dette vederlagsfrit fra egen læge, er dette et tilkøb.

 

Facebook
Find Ny Fjordbo på Facebook 

Logopædi er et vigtigt indsatsområde i rehabiliteringen på Vejlefjord

Ny Fjordbos fantastiske dag i Tivoli Friheden