Et vigtigt fokuspunkt for Salina under opholdet på Ny Fjordbo er derfor at arbejde med de psykiske aspekter i hendes liv. Det sker i samarbejde med Tina, der er neuropsykolog på Ny Fjordbo. Dagligt møder Tina ind på Ny Fjordbo, som en del af det tværfaglige personale, og deres samarbejde er noget, som Salina påskønner.       

”Det psykiske har virkelig ændret sig i en positiv retning. Jeg synes, at Tina kan læse mig så godt og rådgive mig så meget. Det har jeg meget gavn af,” siger Salina.

’Her er der så mange, der tror på mig’

Salina er født med cerebral parese, og har hele sit liv siddet i kørestol. Tiltroen til sig selv og egne evner har ikke altid været høj, fortæller Salina.

”Jeg har ikke været vant til at gøre tingene selv, men det har jeg lært på Ny Fjordbo. Her er der så mange, der tror på mig”.

Gennem samtalerne med Tina har Salina fået redskaber til at kunne agere mere selvstændigt, når det drejer sig om følelser.

”Tina har hjulpet mig med at håndtere følelser og finde ud af, hvordan jeg lige skal gøre – hvordan jeg kan være voksen, når jeg har cerebral parese. Jeg har fået nogle gode strategier og nogle gode måder at håndtere, hvad det vil sige at være mig i en kørestol. Det betyder meget for mig, og det har gjort mig mere selvstændig”.

Selvstændighed er et centralt tema

Tina genkender Salinas oplevelse af at være blevet mere selvstændig.

”I den tid jeg har fulgt dig, Salina, har jeg lagt mærke til, at du er blevet mere tydelig, når du skal give udtryk for, hvad du gerne vil, og hvad du godt kunne tænke dig. Du arbejder med det her store engagement. Du vil virkelig gerne gøre noget for dig selv og få nogle kompetencer i at mestre alt det følelsesmæssige ’bøvl’, der kan være i sådan et helt almindeligt ungdomsliv med et handicap”

Men det er ikke kun i det lille kontor på kvisten, hvor Tina holder til, at der arbejdes med selvstændighed. Selvstændighed er et centralt tema, som der bliver arbejdet tværfagligt med på Ny Fjordbo, fortæller Tina.

”Det handler om selvstændighed på et helt generelt plan, og det gælder alle vores unge beboere. Der er rigtig meget botræning på Ny Fjordbo. Mit job herude – og det jeg er optaget af – handler om, hvordan man følelsesmæssigt bliver selvstændig, fordi det kan være virkelig svært lige at finde ud af at håndtere en konflikt, eller at nogen gør tingene anderledes end en selv, og hvad man skal stille op, når man er virkelig ked af det”.

Øvebanen

Fra Tinas kontor er der ikke langt over til Ny Fjordbos afdeling, der er placeret i ’toppen’ af Vejlefjord Rehabiliterings bygninger. Den fysiske nærhed og det tætte samarbejde med afdelingens personale skaber gode muligheder for at etablere en tryg ’øvebane’ for de unge i dagligdagen på Ny Fjordbo, siger Tina.

”Det er et rigtig vigtigt samarbejde. Det er også noget af det, som er særligt for Ny Fjordbo. Jeg er tæt på beboerne og det tværfaglige personale, og derfor har jeg nogle bedre forudsætninger for at få stillet de rigtige spørgsmål i samtalerne. Vi har jo rigtig tit gjort et stykke arbejde her, Salina, og så har vi samarbejdet om, hvordan det skulle sive ned i hverdagen over på afdelingen”.

Døren er åben

De svære tidspunkter med de svære følelser dukker stadigvæk op, fortæller Salina. Derfor har hun i høj grad benyttet sig af det tilbud, som Tina giver alle de unge mennesker, som hun tager imod på Ny Fjordbo. Nemlig muligheden for at komme forbi til en snak udenfor de planlagte aftaler.

”Det tilbud bruger jeg tit, fordi her ved jeg, at jeg kan sige, hvad jeg har på hjerte. Det synes jeg er rart, fordi jeg har meget der fylder i mit hoved. Når jeg har været herovre, så føles det lidt lettere,” siger Salina.

Tina ser et stort udbytte af ’drop-in’ samtalerne, og selvom kalenderen er fyldt godt op, forsøger hun altid at finde tiden til en ’brandsluknings-samtale’. De handler nemlig ofte om, at den unge får lært at bruge teorien i praksis.

”Det handler om at få hjælp til at holde sig på sporet og få sat de forskellige strategier i anvendelse. Nogle gange relaterer det sig direkte til noget af det, som vi lige har snakket om. Det er jo ikke altid, at det bare lige lykkes. Derfor er det rigtig fint let at kunne opsøge støtte”