Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Vejlefjord Rehabilitering søger timevikarer


Er du uddannet sygeplejerske eller SSA/SSH eller er du måske i gang med at læse til sygeplejerske/SSA og kunne du tænke dig et studierelevant job med mulighed for at lære mere om neurorehabiliterende sygepleje? Så er det måske lige dig vi mangler som timevikar på Vejlefjord Rehabilitering.

Om os

Vejlefjord Rehabilitering er et specialiseret rehabiliteringstilbud til patienter, der efter en erhvervet hjerneskade, operation eller langtidssygdom ønsker en målrettet træning i optimale og trygge rammer.

Vores mission er at hjælpe mennesker, der har oplevet funktionsnedsættelse af fysisk, emotionel, kognitiv eller social art til at blive maksimalt selvhjulpne og uafhængige. Er dette ikke muligt arbejder vi sammen om at skabe rammerne for det bedst mulige liv. Vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt inden for især neurorehabilitering, men også inden for den brede almene rehabilitering.

Vejlefjord Rehabilitering består bl.a. af et sengeafsnit med 33 pladser. Der er fantastiske træningsfaciliteter både i træningslokaler og i den smukke natur omkring Vejlefjord Rehabilitering.

Der er altid en ansvarshavende sygeplejerske i afdelingen gennem hele døgnet.

Der er et tværfagligt team omkring patienten: sygeplejersker, SSH, SSA, læge, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopæder, pædagoger og neuropsykologer, som sammen er med til at skabe de bedst mulige rammer for rehabiliteringen for den enkelte patient.

Som timevikar har du mulighed for at byde ind på ledige vagter. Via en APP får du besked om ledige vagter og kan byde ind på disse.

Vi kan tilbyde:

  • mulighed for at arbejde inden for et spændende speciale, hvor den grundlæggende sygepleje vægtes højt i rehabiliteringsforløbet.
  • dedikerede, engagerede og dygtige kollegaer
  • en arbejdsplads i konstant udvikling
  • følge-vagter inden du planlægges til vagter

Vi forventer af dig:

  • at du har lyst og interesse inden for neurorehabilitering
  • at du er bevidst om egne kompetencer og faglighed
  • at du arbejder ud fra de aftalte strategier omkring patienterne
  • at er mødestabil og aktivt byder ind på ledige vagter
  • at du har gode samarbejdsevner
  • at du bidrager til et positivt arbejdsmiljø

Løn- og ansættelsesvilkår:

Aftale om løn- og ansættelsesvilkår sker ifølge gældende overenskomst

Der afholdes løbende ansættelsessamtaler

Mere information om stillingerne kan fås hos afdelingssygeplejerske Hanne Bundgaard på tlf. 20978872.

Du kan også læse mere om os på www.vejlefjord.dk

Ansøgning.

Send din ansøgning og CV til hr@vejlefjord.dk