Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Vejlefjord Rehabilitering, et trin på vejen til at til at opnå større livskvalitet  


I november 2017 fik Birgitte Arnoldi konstateret kræft i spiserøret, og som følge heraf blev hun opereret ad to omgange. Under operationen bliver ¼ af mavesækken samt 5 cm spiserøret fjernet. Det medførte at Birgitte skulle lære at spise på ny, med mange hyppige måltider som skal spises over længere tid. Birgitte undersøgte sammen med sin mand, hvilke muligheder der kunne være for at få ekstra støtte i starten, og her faldt valget på Vejlefjord Rehabilitering. Formålet med indlæggelsen var at komme til kræfter og få støtte til diæt.

Der blev fra første dag koblet en fysioterapeut på, og der var 2 timers daglig træning, hvoraf den ene var i varmtvandsbassinet. På anden dagen lå den første af 3 samtaler med diætisten.

Birgitte havde været vant til at træne meget, og det var udfordrende for hende, at vænne sig til et andet aktivitesniveau. En for Birgitte tidligere beskeden fysisk udfordring kunne nu være alt for voldsom og kunne medføre en overbelastning. Birgitte skulle lære at respektere sine fysiske grænser og nye funktionsniveau ved at lytte til kroppens signaler og prioritere og økonomisere med energien. Hver lille succes bidrog til at genopbygge Birgittes livskvalitet igen.

Der er lagt vægt på funktionel træning både i varmvandsbassin og på land. Birgitte er instrueret i 2 øvelsesprogrammer bl.a. med en pilatesbold, som hun kan fortsætte med hjemme.

Birgitte siger selv ”at jeg på Vejlefjord har lært at tage et skridt ad gagen, så jeg veksler mellem aktivitet og hvile”. Med Birgittes sædvanligt høje aktivitetsniveau kunne det være vanskeligt at begrænse sig. Det har derfor været meget udbytterigt og vigtigt, at få talt om energiforvaltning under opholdet.

Ved det første møde med Birgitte optog diætisten kostanamnese, for at kunne danne et billede af nuværende kost- og drikkevaner. Kostanamnesen er udgangspunkt for den individuelle vejledning, som i dette tilfælde blandt andet var; at spise små hyppige måltider fordelt over dagen, at måltiderne skal have et højt indhold af proteiner og et begrænset indhold af fedt og sukker og ikke at drikke til måltiderne, men mellem måltiderne. Diætisten vejledte også omkring portions størrelser og om vitamin- og mineral tilskud.

Sammen med diætisten sætter de målet om at forebygge vægttab/være vægtstabil. Der bliver udarbejdet en kost- og drikkeplan og Birgitte får materiale og opskrifter på hjemmelavede proteindrikke. Under indlæggelse har hun 3 samtaler med diætisten, hvor fokus er kost- og væskeplaner, samt hvordan hun kan forebygge diarré og mavesmerter. Yderligere har hun haft daglige samtaler med sygeplejerske for at sikre yderligere støtte i en hensigtsmæssig energiforvaltning og give støtte til opretholdelse af kostplanen. Der har også været vejledning i forhold til implementering af tillærte strategier ved udskrivelse.

Efter sit ophold fortæller Birgitte, at hun har fået mere energi og nyt input til træning. Hun oplever, at have forbedret sin nattesøvn, og hendes smerter er blevet mindre.

Birgitte udtaler selv omkring sit ophold på Vejlefjord Rehabilitering at ”det er det bedste jeg har gjort for mig selv. Jeg er kommet godt i gang og er klar til at komme hjem. Vejlefjord er et fantastisk sted”.