Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Vi er den røde tråd i patientforløbet


Den vigtigste opgave for de sundhedsfaglige koordinatorer på Vejlefjord Rehabilitering er, sammen med patienten, de pårørende og eventuel samarbejdspartner at afstemme forventningerne til hver enkelt patientforløb samt at sikre den røde tråd i opholdet fra første kontakt til udskrivelse. De udgør tilsammen et lille engageret team bestående af tre sygeplejersker og en sekretær.

De sundhedsfaglige koordinatorer holder til i receptionen på Vejlefjord Rehabilitering. De er den imødekommende stemme i telefonen eller det altid smilende ansigt i receptionen, der byder velkommen til patienter, pårørende, samarbejdspartnere, leverandører og øvrige besøgende på Vejlefjord.

”Som sundhedsfaglige koordinatorer er vi ansvarlige for visitering og koordinering af patientforløbet. Det er lige fra den første henvendelse til faglig vejledning og rådgivning, oprettelse af journal, sikre at de rette hjælpemidler er tilstede og ikke mindst at tage i mod patienten ved ankomst”, fortæller Hanne Jacobsen, som er sundhedsfaglig koordinator på Vejlefjord Rehabilitering.

”Samtidig er vores fornemmeste opgave at afstemme den enkeltes forventninger til et ophold og derfor er vi også en gennemgående person under opholdet, hvor vi via jævnlig kontakt med patienten følger op på, at vi lever op til det forventede. Man kan sige, at vi er den administrative kontaktperson i forhold til patientens faglige kontaktperson, der er en del af patientens behandlingsteam, og som er dem der tilrettelægger alt det faglige i forbindelse med rehabiliteringsforløbet”, fortsætter Hanne Jacobsen.

Den visiterende funktion

Formålet med den indledende dialog og visitation er, at afgøre hvorvidt et rehabiliteringsforløb på Vejlefjord giver mening for patienten. Herefter udarbejder vi et skriftligt tilbud, som indeholder beskrivelse, pris og anbefalet varighed på forløbet.

”Vi er Vejlefjords visiterende funktion, hvor vi med udgangspunkt i en faglig vurdering og patientens ønsker og forventninger, visiterer til et rehabiliteringsforløb på Vejlefjord. Oftest får vi en kort beskrivelse af sygdomsforløbet, og efter behov indhenter vi yderligere information om sygdomsforløbet. Vi afdækker de fysiske og kognitive udfordringer som patienten har erhvervet, som jo dels kan være forårsaget af et længevarende sygdomsforløb, en krævende operation eller lignende”, uddyber Hanne Jacobsen.

Når der er truffet beslutning om et rehabiliteringsforløb hos os, forbereder vi patientens indlæggelse i samarbejde med behandlingsteamet. Vi sikrer os at behandlerteamet kender forventningerne, opretter patientens journal i vores patientsystem, som indeholder forskellige oplysninger og informationer om sygdomsforløbet, finansieringsform, screening for MRSA-bakterier, hjælpemidler, kost, kontaktinformationer til pårørende etc.

Jævnlig kontakt sikrer god føling med patienten

For de fleste patienter er det en stor omvæltning i deres hverdag at komme på et rehabiliteringsophold. Et patientforløb strækker sig typisk fra to til tolv uger, hvor patienten bor på Vejlefjord under hele forløbet. I de første dage får patienten mulighed for at falde lidt til og komme ind i dagens rytme. Herefter bliver dagen hurtigt fyldt ud og skemalagt med forskellige træningssessioner, samtaler, måltider og hviletid.

Vi lægger derfor stor vægt på, at patienten føler sig velkommen og godt tilpas fra den første dag.

”Vi har erfaret, hvor vigtigt det er, at der udover den faglige kontaktperson er en gennemgående administrativ person under hele opholdet hos os. Det har en stor betydning, at der er en person der kender patientens  forløb, og som er opmærksom på patientens behov også set ud fra et ”ikke-behandler” synspunkt, fortæller Hanne Jacobsen.

Efter de første par dage planlægger vi en samtale. Erfaring har lært os, at de nyankomne patienter har forskellige spørgsmål, som er vigtige at få afklaret hurtigt.

”Efterfølgende følger vi op med ugentlige samtaler, hvor vi tager en snak med patienten om, hvordan det går. Det skal gerne være en lille hyggestund, hvor patienten har mulighed for at spørge ind til forskellige ting. Det kan jo være at patienten ”tumler” med noget, som fylder mentalt, og der kan vi være den person, man kan drøfte det med. Det kan f.eks. være opfølgning på aftaler, et ønske om en særlig kost eller andet, som vi så hjælper med at undersøge muligheden for. Opfølgning kan også være i forhold til forventninger fra pårørende og samarbejdspartnere” forklarer Hanne Jacobsen.


<< Tilbage til nyhedsoversigt