Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Vikarer søges til Vejlefjord Rehabilitering


Vejlefjord søger sygeplejerske- og SSA-vikarer der kan hjælpe det faste personale i de situationer, hvor vi oplever et varierende patientflow og en svingende rehabiliteringstyngde.

Vejlefjord Rehabilitering er et specialiseret rehabiliteringscenter for mennesker der oplever funktionsnedsættelse i forbindelse med erhvervet hjerneskade, langtidssygdom eller operation. På Vejlefjord har vi, som ét af de eneste specialhospitaler i Danmark, valgt neuropsykologien som toneangivende. Vi arbejder med en helhedsorienteret tilgang, hvor patienten er omdrejningspunktet i behandlingsforløbet, og hvor de pårørende inddrages som en naturlig del af patientens rehabilitering. Målet er altid at hjælpe patienten til at få livskvaliteten tilbage og blive rustet til hverdagen.

Vi arbejder i teambaserede, tværfaglige, helhedsorienterede forløb, hvor timing og faglig koordinering af den samlede specialiserede indsats er afgørende. Det tværfaglige team fastlægger den enkelte patients rehabiliteringsforløb, som altid tager udgangspunkt i patientens individuelle behov. Fagpersoner omfatter; læger, neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, SSH, SSA, neuropædagoger, logopæder, neurooptometrist og diætist. Der er andre faggrupper tilknyttet, alt efter aktuelt behov.

Vi tilbyder en arbejdsplads

  • hvor medarbejderne altid er opmærksomme på at gøre deres bedste
  • med målrettede, dedikerede, positive og fagligt kompetente kollegaer, der arbejder som et fælles team
  • der er i konstant udvikling og hurtigt tilpasser sig nye krav og forventninger
  • hvor du har mulighed for at påvirke den videre udvikling gennem fagligt engagement og nytænkning
  • med unikke rammer for rehabilitering hele døgnet

Om dig

  • du har en stærk interesse inden for det neurologiske felt og indenfor rehabilitering
  • du skal have lyst til at deltage aktivt i en tværfaglig indsats
  • du er omstillingsparat, og kan bevare overblikket i en travl hverdag, samt har gode kommunikations- og formidlingsevner
  • du er fleksibel og villig til at stille op, når der er behov for dine kræfter

Ansøgning og ansættelsesvilkår:

Ansøgningsfristen er hurtigst muligt. Der afholdes løbende ansættelsessamtaler. Ansøgning sendes til uopfordretansogning@vejlefjord.dk Du kan også læse mere om os på www.vejlefjord.dk

Du er også meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Hanne Bundgaard tlf.: 20978872 eller på mail habu@vejlefjord.dk

 

Download stillingsopslag