Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Cancerrehabilitering


Cancerrehabilitering hos Vejlefjord Rehabilitering giver patienterne de bedste betingelser efter et cancerforløb.

Vi tilbyder ophold med rehabilitering/genoptræning til dig, der har eller har haft cancer og som ønsker at komme til kræfter og komme godt tilbage til livet og tilværelsen.

Beliggenheden og de unikke fysiske rammer omkring Vejlefjord giver optimale muligheder for at dette kan lykkes.

Målgruppe

Alle der har været eller er i et cancerforløb

Behandling

Ved ankomsten til Vejlefjord Rehabilitering vil et tværfagligt team tilrettelægge dit personlige rehabiliteringssprogram for hele dit ophold. Det sker med udgangspunkt i din livssituation, ønsker og behov.
Du vil blive mødt af et professionelt og tværfagligt team, der, gennem omsorg, nærvær og en høj faglighed vil sikre dig optimale vilkår for den bedste og mest kvalificerede rehabilitering.

Vi arbejder målrettet hen imod, at du;

  • bevarer og fremmer din livskvalitet og dit livsmod
  • får fokus på, hvordan du kan håndtere og omsætte den nye læring og erfaring, som du har med dig igennem din cancerdiagnose
  • genvinder dit tidligere funktionsniveau eller opnår højest mulig funktionsevne
  • lærer at leve med din eventuelle funktionsnedsættelse og fremmer din sundhed ved netop at kunne mestre din situation
  • opnår en personlig frihed i hverdagslivet og genoptagelse af din deltagelse i samfundslivet på de vilkår som er de rigtige for dig
  • Genoptræningsforløbet foregår i optimale omgivelser, hvor omsorgsfulde medarbejdere og en vidunderlig beliggenhed direkte ned til Vejlefjord skaber den perfekte ramme for, at du kan genvinde din personlige styrke, opdage nye muligheder og lære nye redskaber.

På Vejlefjord samarbejder vi med praktiserende læger, sygehus, kommune og andre relevante behandlere, som du har haft kontakt med igennem dit sygdomsforløb.

Opfølgning

Når vi nærmer os afslutningen på dit ophold, udarbejder vi en personlig rapport, samt et træningsprogram som indeholder forslag til, hvordan du på egen hånd kan arbejde målrettet videre med genoptræningen derhjemme. Der vil efter dit ophold hos os desuden være mulighed for en ambulant opfølgning.

Vi er den røde tråd i patientforløbet

Vejlefjord Rehabilitering, et trin på vejen til at til at opnå større livskvalitet