Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Patientforeninger


Hjerneskadeforeningen

Liv der reddes, skal også leves. Det er drivkraften i Hjerneskadeforeningen, som er en forening der arbejder for at hjælpe ramte og pårørende videre i livet efter en hjerneskade, blandt andet ved at tilbyde rådgivning, støttegrupper og aktiviteter med ligesindede.

Du kan læse mere på www.hjerneskadet.dk

Hjernesagen

Hjernesagen er en forening for dig, som enten selv har haft en blodprop eller blødning i hjernen, eller som kender en, der har.

Hjernesagen arbejder for at forebygge, at mennesker bliver ramt af blødning eller blodprop i hjernen. Samtidig kæmper vi for at sikre bedst mulig behandling, genoptræning og rehabilitering til dem, der har brug for det. Vi arbejder også aktivt for at sikre bedre støtte til de pårørende.

Du kan læse mere om vores arbejde, vores medlemstilbud og vores lokale foreninger på www.hjernesagen.dk

 

Hjernesagen har i samarbejde med Epilepsiforeningen og Parkinsonforeningen lavet en huske nøglering. Med samarbejdet ønsker de tre foreninger at sætte fokus på at forbedre forholdene for ramte og pårørende.

Overskuddet går ubeskåret til de tre foreningers arbejde for ramte og pårørende.

https://www.hjernesagen.dk/product-category/huskenoegleringe/

 

 

Vejlefjord Rehabilitering inspirerer Hjerneskadeforeningens lokalafdelinger

Braincamp i samarbejde med Hjerneskadeforeningen